Publikacja: | Dział programów międzynarodowych / Aktualności /

W dniach 3-5 maja 2023 w Bergen w Norwegii, odbyła się konferencja "Spreading innovative results from European University Alliances to other higher education institution".

Uczestniczyły w niej 140 osoby z uczelni wyższych z 19 krajów oraz z Narodowych Agencji Programu Erasmus+, organizacji studenckiej ESN i Komisji Europejskiej. Polskę reprezentowały 3 wyselekcjonowane osoby, w tym Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ Uczelni Łazarskiego, Katarzyna Zielińska.

 Aktualnie są 44 Uniwersytety Europejskie (EUI) i szacuje się, że do końca roku będzie ich 60. W konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich sojuszy zrzeszonych w EUI (np. RUN-EU, ENGAGE.EU, FORTHEM, CHARM-EU, CIVICA, EPICUR, ARQUS, EUNI WELL, CIRCLE U, UNIC, EUNICE, EUGLOH, EDUC) a także osoby, które reprezentowały uczelnie, które dopiero zamierzają lub świadomie nie będą brały udziału w tej inicjatywie.

Podczas dyskusji panelowych i warsztatów omawiano tworzenie międzyuniwersyteckich wirtualnych kampusów i Think Tanks, angażowaniu różnych grupy (studentów, partnerów biznesowych, NGOsów, sektora publicznego, społeczności lokalnych), koncepcji współtworzenia (publikacji, kursów, nadzoru na pracami dyplomowymi, experimental learning environment) a także mikropoświadczenia w szkolnictwie wyższym, które sprzyjają modularyzacji i indywidualizacji programów nauczania.