Publikacja: | Aktualności / Strona główna /

6 lutego Uczelnia Łazarskiego i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) podpisały porozumienie o współpracy. To kolejny etap wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w transporcie lotniczym.

W ramach współpracy prowadzone będą wspólne projekty badawcze w obszarze dyscyplin naukowych i kierunków kształcenia prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, a w szczególności przez Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego. Obie instytucje wielokrotnie miały już okazję ze sobą współpracować przy mniejszych projektach. Podpisana właśnie umowa o współpracy zakłada trwałą kooperację w wielu obszarach. Studenci UŁa będą odbywać staże i praktyki w PKBWL oraz współpracować z Komisją przy pisaniu prac dyplomowych. Jedną z form współpracy w obszarach naukowo-badawczych będą doktoraty wdrożeniowe. Organizowane będą także wspólne wykłady i prelekcje.

Umowę podpisali dr hab. Anna Konert, prof. UŁa, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, dyrektor Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego i mgr inż. Bogusław Trela, przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Współpraca dwóch instytucji, z których jedna bardziej zajmuje się praktyką, a druga teorią przynosi korzyści obu stronom. Połączenie sfery naukowej, badań w zakresie prawa, administracji i zarządzania z faktycznymi zagadnieniami praktycznymi umożliwia szerokie zrozumienie wielu zagadnień związanych z bezpieczeństwem transportu lotniczego i daje możliwość dalszego rozwoju zarówno w sferze badań naukowych, jak i ich transferze do praktyki – mówi Bogusław Trela, przewodniczący PKBWL

Mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy efekty naszej współpracy zarówno w obszarze dydaktycznym jak i naukowym, a przede wszystkim praktycznym. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych w swoich działaniach będzie korzystała z badań naukowych prowadzonych przez naszych studentów i pracowników, ekspertów z zakresu szeroko pojętego prawa lotniczego. Będziemy także prowadzić badania zgodnie z bieżącymi potrzebami PKBWL. Nasi studenci zyskają z kolei możliwość odbycia ciekawych praktyk w czasie których zyskają szersze spojrzenie na funkcjonowanie przepisów prawnych w praktyce – mówi dr hab. Anna Konert, prof. UŁa, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, dyrektor Lazarski Aviation Academy