Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Prawa i Administracji /

Głównym celem nawiązanej współpracy będą wspólne działania w obszarze kształcenia i rozwoju zawodowego prawników. Porozumienie o współpracy zostało podpisane 26 kwietnia przez dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁa, dr hab. Annę Konert, prof. UŁa oraz dziekan Rady OIRP dr hab. Monikę Całkiewicz, prof. ALK i wicedziekana Rady OIRP, Adama Króla.

Środowiska prawnicze Uczelni Łazarskiego i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie dostrzegają potrzebę wspierania działań edukacyjnych zmierzających do popularyzacji wiedzy, kształcenia nowoczesnej kadry specjalistów oraz ich rozwoju zawodowego. Będziemy podejmować wspólne inicjatywy dotyczące: rozpoznawania aktualnych trendów w sferze kształcenia i wspierania działań edukacyjnych oraz wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami odnośnie do kształcenia prawników - mówi dr hab. Anna Konert, prof UŁa.

Efektem podpisanego porozumienia będą:

  • wspólne wykłady, spotkania, konferencje i projekty naukowe;
  • przedsięwzięcia na rzecz wspierania inicjatyw o charakterze edukacyjnym, w tym rozpoznawanie aktualnych trendów kształcenia oraz analiza potrzeb rynku pracy;
  • doskonalenie kompetencji studentów, w tym wymianę doświadczeń i dobrych praktyk związanych z kształceniem.