Publikacja: | CKP / Aktualności /

W ofercie Centrum Kształcenia Podyplomowego znajduje się ponad pięćdziesiąt różnorodnych kierunków studiów podyplomowych, w tym aż trzy programy przygotowane dla przedstawicieli sektora nieruchomości.

Dynamika rozwoju rynku nieruchomości w Polsce rodzi zapotrzebowanie na specjalistów o interdyscyplinarnych kwalifikacjach. Wycena nieruchomościZarządzanie nieruchomościami i Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to studia podyplomowe adresowane do przedstawicieli branży nieruchomości i osób pragnących rozwijać swoje kompetencje w tym obszarze. Mogą zainteresować tych, którzy chcą uzyskać, ugruntować i rozszerzyć wiedzę w zakresie wyceny, zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz prawa deweloperskiego, cywilnego, mieszkaniowego, spółdzielczego czy budowlanego, a także gospodarki nieruchomościami z elementami ekonomii. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą doświadczeni praktycy i eksperci rynku nieruchomości.

Słuchacze studiów Wycena nieruchomości uzyskują wiedzę prawną oraz ekonomiczną, w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Nabywają umiejętności stosowania w praktyce metod i technik wyceny nieruchomości, w tym dokonywania m.in. wyceny praw rzeczowych i zobowiązań majątkowych, wyceny nieruchomości zurbanizowanych, gruntów rolnych i upraw sadowniczych, nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych czy nieruchomości specjalnych. Po ukończeniu studiów mają także możliwość uzyskania od Ministra Infrastruktury licencji rzeczoznawcy majątkowego, szczególnie cenionej na rynku nieruchomości. Uzyskanie tej licencji uzależnione jest dodatkowo od złożenia egzaminu państwowego, do którego przygotowują studia.

Program studiów podyplomowych Zarządzanie nieruchomościami kierowany jest do pracowników  firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami i zarządzających nieruchomościami  prywatnymi, komunalnymi lub spółdzielczymi, a także kandydatów na zarządców nieruchomości. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa, zarządzania i ekonomii, w tym wiedzy z zakresu prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami z elementami ekonomii. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania tytułu zarządcy nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN). Program studiów podyplomowych jest dostosowany do wymagań, jakie określiła Polska Federacja Rynku Nieruchomości dla uzyskania tytułu Zarządcy Nieruchomości PFRN. Studia przygotowują do egzaminu, a procedurę egzaminacyjną słuchacze uzgadniają  indywidualnie z PFRN.

W trakcie studiów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami słuchacze zdobywają wiedzę m.in. z zakresu prawa cywilnego, prawa mieszkaniowego, spółdzielczego prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami z elementami ekonomii, niezbędną do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania tytułu zarządcy nieruchomości Polskie Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN). Program studiów podyplomowych jest dostosowany do wymagań, jakie określiła Polska Federacja Rynku Nieruchomości dla uzyskania tytułu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN. Studia przygotowują do egzaminu, a procedurę egzaminacyjną słuchacze uzgadniają  indywidualnie z PFRN.

Zajęcia na poszczególnych kierunkach są planowane w taki sposób, aby było możliwe jednoczesne ukończenie trzech kierunków studiów podyplomowych: Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Przy wyborze takiej ścieżki kształcenia można uzyskać zniżkę w wysokości 40% w czesnym na kolejny (drugi i trzeci – tańszy)  kierunek.

Rekrutacja w Centrum Kształcenia Podyplomowego trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych studiach. Programy dotyczące rynku nieruchomości trwają 2 semestry i z reguły rozpoczynają się w październiku. Zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ.