Publikacja: | Aktualności / Lekarski / Wydział Medyczny /

Szanowni Państwo, 

Uczelnia Łazarskiego ma zaszczyt partycypować w organizacji Konferencji "ECMO WYZWANIA 2019 – VA/ECPR" w Poznaniu.

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 18 października 2019 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym i będzie poprzedzało Warsztaty, obejmujące techniki symulacyjne prowadzenia terapii pozaustrojowych. Mając w pamięci ogromne zainteresowanie wydarzeniami jakimi były spotkania "ECMO dla Wielkopolski" w 2016 oraz "ECMO Wyzwania 2017" Komitet Organizacyjny ponownie wychodzi naprzeciw potrzebie zorganizowania ogólnopolskiego spotkania pozwalającego na konsolidację środowiska medycznego zajmującego się terapiami stosowanymi w stanach skrajnej niewydolności krążeniowej i oddechowej.

Tegoroczne spotkanie pragniemy poświęcić technikom pozaustrojowym stosowanym w skrajnej niewydolności krążenia, nie tylko jako wsparcia po zabiegach kardiochirurgicznych ale także jako formy wspierającej terapię stanów krytycznych, skutkujących ciężkimi zaburzeniami krążenia oraz wstrząsu kardiogennego. Pragniemy poruszyć temat ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) jako krótkotrwałej techniki mechanicznego wspomagania serca, a także jako zagadnienie dość nowe w warunkach Polski, mianowicie rozszerzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W wewnątrzszpitalnych oraz zewnątrzszpitalnych zatrzymaniach krążenia, ECMO staje się atrakcyjnym narzędziem ratunkowym pozwalającym na osiągnięcie coraz lepszych wyników terapeutycznych, również tych odległych.

Mamy nadzieję, że to spotkanie stanie się swoistą, naukową platformą prezentacji i wymiany doświadczeń. Mają w tym nam pomóc zaproszeni goście, uznane autorytety i praktycy z kraju i z za granicy, przedstawiciele Światowej Organizacji Technik Pozaustrojowych - ELSO. Zaproponowana zostanie nowa formuła prezentacji wykładowo-dyskusyjnej, angażująca aktywnie odbiorcę do wymiany spostrzeżeń oraz doświadczeń. Pragniemy wspólnie ocenić możliwości włączenia ECMO jako wsparcia żylno-tętniczego w stanach krytycznych w Polsce.

ECMO jest sztuką i dynamicznie rozwijającą się techniką, a poprzez szeroki zakres zastosowania, wymaga ciągłej, ogromnej uwagi oraz konieczności wymiany praktycznych doświadczeń. Jest to procedura złożona, wymuszająca multidyscyplinarne zaangażowanie Zespołów ECMO pozwalające na wykorzystanie aktualnej technologii na jak najwyższym poziomie w sposób bezpieczny i skuteczny. Ponownie pragniemy sięgnąć po nowoczesne techniki nauczania oparte o symulację wysokiej wierności, które zostały implementowane w ośrodkach w Poznaniu i pozwalają na powodzenie regionalnego Programu ECMO. Część warsztatowa Konferencji odbędzie się w nowym budynku Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, doskonale wyposażonym i dającym nowe możliwości, jeszcze lepszego przygotowania personelu medycznego, w krótszym czasie niż tradycyjne nauczanie, co wyraźnie wpływa na bezpieczeństwo leczonych pacjentów.

Ponadto Sesja Otwarta Konferencji pozwala na nadesłanie prezentacji i przedstawienie własnych doświadczeń chętnych uczestników. Konferencja adresowana jest do lekarzy, perfuzjonistów, pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów a także specjalistów w dziedzinie transportu medycznego, a więc do wszystkich zajmujących się leczeniem stanów krytycznych skutkujących niewydolnością krążeniową i oddechową.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i uczenia się od siebie nawzajem. Do zobaczenia w Poznaniu!

Członek Komitetu Naukowego 

Dr hab. n. med. Łukasz Szarpak