Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Prawa i Administracji /

Kategoria naukowa A+ (poziom wiodący w skali kraju) została przyznana Uczelni Łazarskiego przez ministra edukacji i nauki na podstawie kompleksowej oceny jednostek naukowych, przeprowadzanej co cztery lata przez Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Jednostki te porównywane są na podstawie specjalnego algorytmu uwzględniającego poziom naukowy, efekty finansowe badań i prac rozwojowych oraz wpływu działalności na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Kategoria A+ została przyznana uczelni na podstawie oceny działalności naukowej w latach 2017-2021 na okres następnych czterech lat (2022-2025).

Prestiżową kategorię A+, oznaczającą poziom wiodący, otrzymują nieliczne jednostki spełniające wymagania kategorii A w swojej dyscyplinie naukowej, które wyróżniają się szczególnie wysokim poziomem i międzynarodowym zasięgiem badań.

Przyznana kategoria A+ jest świadectwem rangi Uczelni Łazarskiego jako ośrodka badawczego. Utwierdza naszą wysoką pozycję w systemie nauki i szkolnictwa wyższego, a także zapewnia liczne uprawnienia i stawia nas w pozycji lidera mogącego tworzyć krajowe i międzynarodowe konsorcja oraz ubiegać się o wysokie środki na badania naukowe – powiedziała dr hab. Anna Konert, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Uczelnia Łazarskiego została wysoko oceniona we wszystkich czterech dyscyplinach, w których prowadzi działalność naukową:

  • ekonomia i finanse (B+)
  • nauki medyczne (B+)
  • nauki o polityce i administracji (B+)
  • nauki prawne (A+)

Więcej informacji w KOMUNIKACIE [PDF]