Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Baszta /

O godz. 10.00 odbyło się uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod pomnikiem Mokotów Walczący-1944 w Parku im. gen. G. Orlicz-Dreszera.

Do parku przybyli powstańcy i weterani II wojny światowej. W obchodach 74. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego uczestniczyli także m.in.: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, i burmistrz Mokotowa Bogdan Olesiński, a także kompanie honorowe Wojska Polskiego, policji, straży miejskiej, harcerze ZHP i ZHR oraz mieszkańcy Warszawy. Z ramienia Uczelni Łazarskiego w obchodach udział wzięli: Rektor prof. Marek Rogalski, Prezydent Juliusz Madej i Sekretarz Uczelni Krystyna Fórmaniak.

Park Dreszera, w którym się dziś spotykamy, był zarówno terenem działań zbrojnych, jak i cmentarzem, miejscem spoczynku powstańców i ludności cywilnej. Napisany w sierpniu ’44 roku „Marsz Mokotowa”, jedna z najbardziej znanych pieśni powstańczych, rozbrzmiewał w dniach krwawych, rozlega się i współcześnie, z wieży zegarowej przy ul. Puławskiej. I przypomina tamte dni. Pamiętajmy o bohaterach tamtych dni w tym marszu, jak co roku do ul. Dworkowej, gdzie rozegrał się jeden z najtragiczniejszych epizodów Powstania Warszawskiego. Rozstrzelono wtedy ponad 100 powstańców wychodzących z kanału" – przypomniała prezydent Warszawy.

Minutą ciszy pożegnani zostali także powstańcy, którzy odeszli w ostatnim czasie, czyli major Wojciech Militz ps. „Bystry”, prezes Środowiska Żołnierzy Pułku Armii Krajowej "Baszta", a także znany warszawski zegarmistrz Jerzy Grzelak, pseudonim "Pilot" - najmłodszy uczestnik Powstania Warszawskiego, inicjator Sztafety Pokoleń.

W imieniu powstańców przemawiał Eugeniusz Tyrajski ps. „Sęp” wiceprezes Środowiska Żołnierzy Pułku Armii Krajowej "Baszta" i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych. „Kiedy padają do mnie pytania wczoraj, dziś, co ja sądzę o dniu 1 sierpnia, powtarzam wszystkim, że to jest dzień wspomnień o tym, co było 74 lata temu. Dla nas pamięć o tym ma ogromne znaczenie. I właśnie my, ta nasza resztka Powstańców Warszawy, kiedy się spotykamy, to o czym mamy mówić? Przede wszystkim o tych naszych kolegach. (..) Wspomina się kolegów i koleżanki, i tak my przeżywamy ten dzień 1 sierpnia – dzień wspomnień. Jesteśmy pokoleniem odchodzącym i tylko to nam właściwie zostaje na ostatnim okresie życia.” – mówił Eugeniusz Tyrajski.

Po przemówieniach nastąpił wymarsz kolumny główną aleją Parku na ul. Puławską, a dalej do ul. Dworkowej pod Obelisk upamiętniający 119 powstańców z pułku AK "Baszta", którzy zabłądzili w kanałach i wyszli na terenie zajętym przez Niemców. Oddano tu hołdu poległym powstańcom i mieszkańcom.

Na kilkanaście minut przed godziną „W” grupa pracowników i osób zaprzyjaźnionych z uczelnią udała się na róg al. Wilanowskiej, aby tam wspólnie z mieszkańcami oddać hołd powstańcom, w tym założycielowi uczelni dr. Ryszardowi Łazarskiemu – powstańcowi z Pułku Baszta.