Publikacja: | Strona główna / Aktualności /

„Czas na cyfrową gospodarkę!" - tak zatytułowano zestaw rekomendacji wspólnie stworzonych z ponad czterdziestoma organizacjami i byłymi ministrami cyfryzacji współpracującymi z Fundacją Digital Poland. To największy zbiór postulatów i propozycji reform, mający na celu przyspieszenie cyfryzacji, procesu kluczowego dla funkcjonowania państwa w związku z epidemią koronawirusa.

Fundacja Digital Poland podejmuje działania, aby Polska stała się jednym z głównych światowych centrów innowacji cyfrowych. Poprzez swoje działania przekształca cyfrowe wyzwania stojące przed Polską w szanse dla rodzimej gospodarki. Fundacja łączy ekspertów i liderów opinii ze świata nauki i biznesu, a jej celem jest m. in. wspieranie rozwoju cyfrowej gospodarki oraz edukacja społeczeństwa z zakresu nowych technologii i ESG.

16 stycznia b.r. zostało podpisane porozumienie między Uczelnią Łazarskiego a Fundacją Digital Poland. Umowa została sygnowana przez Rektora naszej Uczelni, prof. Macieja Rogalskiego, natomiast z ramienia Fundacji podpis złożył Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji.

Porozumienie zawarte między Uczelnią a Fundacją dotyczy przede wszystkim realizacji wspólnych projektów edukacyjnych, naukowych, badawczych i wydawniczych z zakresu cyfryzacji i nowych technologii. W wyniku podpisania porozumienia, Fundacja została Partnerem Uczelni. Planowane są wspólne dyskusje i wystąpienia mające na celu poszerzanie wiedzy z zakresu cyfryzacji, nowych technologii czy ESG.

Strony oświadczyły, że mając na uwadze potrzebę zwiększenia świadomości społecznej w zakresie nowych technologii wyrażają gotowość do wspólnej realizacji działań zmierzających do osiągnięcia powyższego celu i zawierają umowę ramową o współpracy.