Publikacja: | Wydział Ekonomii i Zarządzania / Aktualności /

Projekt „Być Uchodźcą: Narracja Europejska”, sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”, umożliwił spotkanie 27 obywateli państw z całego świata: dziesięciu z Ukrainy, dziewięciu z Polski, trzech z Austrii i po jednym z Gruzji, Wielkiej Brytanii, Białorusi, Kazachstanu i Jordanii.

Wydarzenie, podczas którego przedstawiono główne cele, działania i wyniki projektu szerokiej publiczności w Polsce, odbyło się 22 czerwca na Uczelni Łazarskiego.

Spotkanie przedstawicieli państw z całego świata zostało zorganizowane przez Uczelnię Łazarskiego (organizację partnerską projektu) wspólnie z Austriacką Akademią Nauk (wnioskodawcą projektu). Przedstawiciele Austriackiej Akademii Nauk, dr Anisa Hasanhodžić i mgr Rifet Rustemović, zaprezentowali uczestnikom dotychczas zrealizowana działania, podkreślając cele i wyniki projektu. Zaprezentowali także historie uchodźców, które można było oglądać na wystawie projektu oraz publikację na temat europejskiej narracji o uchodźcach. Dr Christopher Lash, wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UŁa, omówił rolę uchodźców w polskiej historii. Wydarzenie zakończyło się długą dyskusją. Dyskutowano m.in. na temat europejskiego kryzysu uchodźczego w XXI wieku i jego wpływie na współczesną politykę europejskich państw oraz na poglądy i postawy obywateli. Uczestnicy dyskusji odwoływali się do historycznych narracji, a także aktualnych doświadczeń państw z uchodźcami. Zwracali uwagę na obecne i przyszłe wyzwania, które stawia europejskimi kryzys uchodźczy.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi wydarzeniami zorganizowanymi w ramach projektu.