Publikacja: | Aktualności / Strona główna /

Projekt autorstwa Pani Dr hab. Katarzyny Donskow-Łysoniewskiej, otrzymał najwyższe dofinansowanie w wysokości 3 970 702 PLN w panelu dyscyplin NZ7 oraz jest jednym z najwyżej dofinansowanych projektów w konkursie OPUS-24.

Wydłużająca się długość życia ludzi w krajach rozwiniętych sprawia, że ​​choroby neurodegeneracyjne,obok chorób kardiologicznych i onkologicznych, stanowią poważne wyzwanie dla nauk medycznych. W niektórych przypadkach rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego (RRMS) leczenie nie daje pożądanej poprawy, co powoduje, że pacjenci przerywają leczenie. Konieczne jest wypracowanie nowych strategii leczenia, co jest procesem długotrwałym, dlatego istnieje potrzeba wypracowania nowego podejścia do stosowanego obecnie leczenia lekami immunomodulującymi(IMD). Nasze badania wykazały cztery główne fenotypy molekularne komórek T w RRMS, które determinują odpowiedź na stymulację in vitro. Na podstawie tych wyników i postępów w zrozumieniu molekularnych podstaw patogenezy stwardnienia rozsianego proponujemy kontynuację tych badań z wykorzystaniem technologii single-cell RNA-seq (scRNA-seq) do identyfikacji fenotypu molekularnego limfocytów T które określają odpowiedź na aktualnie stosowane IMD. Ułatwi to opracowanie algorytmu predykcyjnego wskazującego efekt kliniczny leczenia IMD. Identyfikacja biomarkerów decydujących o odpowiedzi na terapię ma ogromne znaczenie, ponieważ otwiera możliwości nowych celów terapeutycznych i pomaga zidentyfikować pacjentów nie reagujących na terapię, którzy wymagają spersonalizowanej terapii.