Publikacja: | Kariera /

Celem Fundacji jest pomoc osobom wykluczonym społecznie, poprzez dokładną analizę i diagnozowanie podstaw problemu, pokonywanie barier wewnętrznych beneficjentów, reintegrację społeczną, aktywizację społeczną, zapewnienie wsparcia specjalistów, promowanie zatrudnienia wśród pracodawców jak i propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Działamy poprzez: współpracę z pracodawcami, pośrednictwo pracy, przygotowanie beneficjentów do podjęcia pracy, przygotowanie case study przedstawiające historie zatrudnionych pracowników wykluczonych, promowanie dobrych praktyk, promowanie kampanii społecznych oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego i prawnego.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2021r. do 31 marca 2022 r.

Obejmuje swoim zasięgiem województwo małopolskie, mazowieckie oraz śląskie.

Projekt współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wprowadzenie na otwarty rynek pracy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Działania projektu obejmują:

 • Indywidualny Plan Działania – IPD,
 • zaplanowanie i wdrożenie indywidulanej ścieżki kariery,
 • doradztwo zawodowe,
 • wsparcie asystenta rynku pracy,
 • warsztat – trening pracy,
 • certyfikowany kurs / szkolenie zawodowe,
 • wprowadzenie na otwarty rynek pracy (w ramach działań z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym).

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

 • przystąpienie do rekrutacji – co jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu,
 • posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej na czas trwania projektu czyli do 31.03.2022r.,
 • status na rynku osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo (weryfikowane na podstawie deklaracji w ankiecie rekrutacyjnej),
 • zamieszkanie na terenie województwa objętego wsparciem projektu,
 • wiek: w przypadku kobiet między 18 a 54 rokiem życia, w przypadku mężczyzn 18 a 59 rokiem życia,
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia (weryfikowane na podstawie ankiety rekrutacyjnej i wyników testu stanowiącego element ankiety rekrutacyjnej),
 • poziom motywacji do zmiany oraz motywacja do utrzymania się w projekcie (weryfikowane na podstawie wyników testu stanowiącego element ankiety rekrutacyjnej).

 Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod mailem: marta.molen@fundacjasustinae.org.