Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji / Wydział Medyczny / Wydział Ekonomii i Zarządzania /

Zapraszamy studentów do głosowania!

Dzisiaj do godziny 20:00 odbywa się głosowanie w wyborach do Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego.W tegorocznych wyborach kandyduje 15 studentów.

Wejdź na stronę wybory.lazarski.pl i zdecyduj kto będzie reprezentował Ciebie.


Czym się zajmuje Samorząd?

Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci Uczelni Łazarskiego, zatem każdy student jest członkiem Samorządu Studentów! (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce)

W drodze wyborów studenci wyłaniają ze swojej społeczności przedstawicieli i reprezentantów, czyli Radę Samorządu Studentów.

  • Wśród podstawowych zadań Samorządu Studentów możemy wymienić:
  • prowadzenie w Uczelni działalności w zakresie spraw studenckich, w tym socjalnobytowych i kulturalnych, 
  • wyrażanie opinii środowiska studentów i bronienie jego praw, 
  • wyrażanie opinii i decydowanie w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie,
  • organizacja życia studenckiego oraz dbanie o dobre imię Uczelni i studentów,
  • reprezentowanie studentów wobec władz Uczelni poprzez swoje organy,
  • wybieranie studentów do organów Uczelni i komisji,
  • prowadzenie szkoleń studentów w zakresie praw i obowiązków studentów.