Publikacja: | CKP / Aktualności /

Kurs Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych, można zrealizować jako niezależne szkolenie lub moduł programu MBA w ochronie zdrowia, rozpoczynając tym samym pełny cykl studiów MBA.

Efektywne zarządzanie finansami w publicznych i niepublicznych jednostkach systemu ochrony zdrowia wymaga od zarządzających ustawicznego kształcenia oraz nieustannego śledzenia zmian zachodzących w tym sektorze. Aktualnie na Uczelni Łazarskiego trwa rekrutacja na kurs menedżerski Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych, który rozpocznie się już 29 sierpnia 2020 r.

Kurs specjalistyczny Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych

Szkolenie to kompilacja wiedzy z zakresu zdrowia publicznego, ekonomii i prawa, a informacje teoretyczne są uzupełnione przykładami z bogatej praktyki zawodowej wykładowców. Koncentracja na praktycznych aspektach zagadnień i najnowszych istotnych zmianach w otoczeniu prawnym jednostek ochrony zdrowia, to najważniejsze cele kursu.

Szkolenie dedykowane jest dyrektorom i kadrze zarządzającej publicznymi oraz niepublicznymi podmiotami leczniczymi, pracownikom urzędów administracji samorządowej, przedstawicielom lokalnych i centralnych struktur płatnika, pracownikom firm ubezpieczeniowych czy pracownikom innych instytucji i organizacji działających na rynku ochrony zdrowia.

Kurs trwa łącznie około 72 godziny i obejmuje 5 zjazdów. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji, które mają miejsce co dwa tygodnie. W roku akademickim 2020/2021 część zajęć może odbyć się w formule on-line. Szczegółowe informacje o szkoleniu Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych można znaleźć TUTAJ.

Modułowy charakter studiów MBA w ochronie zdrowia

Program MBA w ochronie zdrowia realizowany w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego został opracowany w oparciu o elastyczny system modułowy, tworząc cykl niezależnych szkoleń specjalistycznych. Takie rozwiązanie pozwala słuchaczom zgłębiać najważniejsze dla nich zagadnienia i odpowiednio planować rozwój kompetencji.

Uczestnicy studiów mogą wybrać trzy specjalistyczne moduły z pięciu propozycji:

  • Prawo ochrony zdrowia,
  • Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych,
  • Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia,
  • Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego,
  • Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej.

Po zrealizowaniu trzech wybranych kursów specjalistycznych, modułu podstawowego oraz modułu dyplomowego słuchacz uzyskuje dyplom. Realizację pełnego programu MBA można rozpocząć od dowolnego modułu (poza dyplomowym), zatem już w sierpniu, uczestnicząc w szkoleniu Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych, można rozpocząć pełny cykl kształcenia w programie MBA w ochronie zdrowia.

Więcej informacji o programie MBA w ochronie zdrowia znajduje się TUTAJ.

Aplikować można za pośrednictwem formularza, który znajduje się TUTAJ.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Rekrutacji, tel.: 22 54 35 322, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl.