Publikacja: | CKP / Aktualności /

W Centrum Kształcenia Podyplomowego trwa rekrutacja na kurs Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych, który można zrealizować jako niezależne szkolenie menedżerskie lub moduł programu MBA w ochronie zdrowia, rozpoczynając tym samym pełny cykl studiów MBA.

Sektor ochrony zdrowia powszechnie uznawany jest za trudny do prognozowania, zmienny i cechujący się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Dlatego dla zarządzających finansami w jednostkach ochrony zdrowia zarówno po stronie płatnika, jak i świadczeniodawców, prawdziwym wyzwaniem jest rozumienie filozofii nowych narzędzi i umiejętność dostosowywania organizacji do zmian. Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego już od ponad 10 lat kształci menadżerów w tym obszarze, realizując program MBA w ochronie zdrowia, a także specjalistyczne kursy.

Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych

Szkolenie Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych to kompilacja wiedzy z zakresu zdrowia publicznego, ekonomii i prawa, a informacje teoretyczne są uzupełnione przykładami z bogatej praktyki zawodowej wykładowców. Koncentracja na praktycznych aspektach zagadnień i najnowszych istotnych zmianach w otoczeniu prawnym jednostek ochrony zdrowia, to najważniejsze cele kursu.

Szkolenie dedykowane jest dyrektorom i kadrze zarządzającej publicznymi oraz niepublicznymi podmiotami leczniczymi, pracownikom urzędów administracji samorządowej, przedstawicielom lokalnych i centralnych struktur płatnika, pracownikom firm ubezpieczeniowych czy pracownikom innych instytucji i organizacji działających na rynku ochrony zdrowia.

Kurs realizowany jest weekendowo i trwa łącznie 72 godziny. Pierwsze zajęcia odbędą się już 25 kwietnia 2020 r. Kurs może zostać w części lub całości zrealizowany w formule kształcenia on-line. Szczegółowe informacje o szkoleniu Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych można znaleźć TUTAJ.

Kurs można zrealizować jako:

  • niezależne szkolenie specjalistyczne,
  • moduł programu MBA w ochronie zdrowia, rozpoczynając lub kontynuując w ten sposób pełny cykl szkolenia MBA.

 

Szkolenia specjalistyczne z zakresu ochrony zdrowia

Uczelnia oferuje możliwość uczestnictwa w szkoleniach, stanowiących odpowiedniki wybranego modułu programu MBA w ochronie zdrowia. Aktualnie trwa rekrutacja na kurs Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych.

MBA w ochronie zdrowia

Program MBA w ochronie zdrowia został opracowany w oparciu o elastyczny system modułowy, tworząc cykl niezależnych szkoleń specjalistycznych. Takie rozwiązanie pozwala słuchaczom zgłębiać najważniejsze dla nich zagadnienia i odpowiednio planować rozwój kompetencji.

Uczestnicy studiów mogą wybrać trzy specjalistyczne moduły z pięciu propozycji:

  • Prawo ochrony zdrowia,
  • Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych,
  • Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia,
  • Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego,
  • Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej. 

Po zrealizowaniu trzech wybranych kursów specjalistycznych, modułu podstawowego oraz modułu dyplomowego słuchacz uzyskuje dyplom. Realizację pełnego programu MBA można rozpocząć od dowolnego modułu (poza dyplomowym). Najbliższy moduł Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych startuje już 25 kwietnia 2020 r. Więcej informacji o programie MBA w ochronie zdrowia znajduje się TUTAJ