Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Prawa i Administracji / Wydział Medyczny / Studenci /

Matylda Berus, Michał Pruc i Michał Paprocki, studenci Uczelni Łazarskiego, otrzymali stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2022/2023. za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk prawnych i medycznych.

Matylda Berus – otrzymała stypendium MNiSW w dziedzinie nauk prawnych - studentka 5. roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Prezeska Międzywydziałowego Koła Prawa Lotniczego „AVION”, z którym związana jest od 2018 r. Członkini European Centre for Space Law oraz absolwentka 2022 ECSL Summer Course on Space Law and Policy. Seniorka i była Wiceprezeska ds. Seminariów i Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Warszawa. Uczestniczka konferencji krajowych i międzynarodowych, konkursów typu moot court oraz autorka publikacji z zakresu prawa lotniczego, kosmicznego, humanitarnego oraz praw człowieka. Po zakończeniu studiów planuje dalsze kształcenie w dziedzinie prawa lotniczego i kosmicznego oraz pracę w organizacjach międzynarodowych.

Michał Paprocki – otrzymał stypendium MNiSW w dziedzinie nauk medycznych – student 6. roku medycyny na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego. Współzałożyciel i przewodniczący Dermatologicznego Koła Naukowego Uczelni Łazarskiego działającego przy Klinice Ambroziak, z którym jest związany od 2021 roku. Aktywny członek the American Society for Laser Medicine and Surgery (ASLMS), European Society for Dermatological Research (ESDR), European Academy of Dermatology and Venerology (EADV), a także the International Federation of Medical Students Associations (IFMSA). Autor publikacji z zakresu dermatologii. Aktywny uczestnik podczas krajowych i międzynarodowych konferencji dermatologicznych (ASLMS 2022 San Diego, ESDR 2022 Amsterdam, SKN Dermatologiczne WUM Warszawa 2022, Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Łódź 2022 itp.). Regularnie udziela się jako wolontariusz w akcjach prowadzonych przez IFMSA. Odbył staż zagraniczny na Oddziale Ginekologii i Położnictwa w Klinikum Hochrhein GmbH w Waldshut-Tiengen (Baden- Württemberg, Deutschland 2020) oraz staż na Oddziale Dermatologii i Flebologii w Vivantes Klinikum im Friedrichshain (Berlin 2020). Po zakończeniu studiów planuje dalsze rozwijanie się w kierunku Dermatologii i Wenerologii.

Michał Pruc – otrzymał stypendium MNiSW w dziedzinie nauk medycznych – student 5. roku medycyny na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof, sekretarzem redakcji czasopisma naukowego „Disaster and Emergency Medicine Journal”, jednym z głównych członków projektu Medicine Against COVID-19 oraz wielu innych zespołów badawczych. Uczestniczył w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, w których zdobywał wyróżnienia oraz nagrody pierwszego stopnia. Jest autorem blisko 100 publikacji z zakresu kardiologii, anestezjologii, medycyny ratunkowej oraz zdrowia publicznego. Po zakończeniu studiów planuje specjalizację z zakresu kardiologii, dalszy rozwój naukowy oraz przeprowadzenie licznych badań klinicznych.

Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych naukowych sukcesów!

***

Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek – przyznał stypendium na rok akademicki 2022/2023 za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 414 studentom, których wnioski zostały pozytywnie ocenione przez Zespół doradczy. Wnioski złożone przez uczelnie oceniało 47 członków reprezentujących dyscypliny naukowe i artystyczne. W danej dyscyplinie naukowej przyznano nie więcej niż 18 stypendiów.