Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Medyczny / Wydział Prawa i Administracji / Konferencje/debaty /

Lekarze, prawnicy, osoby zawodowo związane z systemem ochrony zdrowia, a także dziennikarze wzięli udział w konferencji „Teleporady medyczne – medycyna – etyka – prawo – zarządzanie organizowanej przez Wydzial Medyczny i Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym. Konferencja odbyła się 20 kwietnia 2023 r.

Teleporady medyczne bez wątpienia odegrały niezwykle istotną rolę w czasie pandemii covid-19. Przez długie miesiące były najbezpieczniejszą i najbardziej pożądaną formą części świadczeń medycznych umożliwiającą zachowanie ciągłości opieki zdrowotnej. Gdy świat powoli wraca do stanu offline warto się zastanowić, czy i w jakim stopniu świadczenia medyczne mogą być realizowane za pomocą nowych technologii. Lekarze, prawnicy i osoby związane z systemem zdrowia powtarzają to samo – e-medycyna ma przed soba przyszłość, ale konieczne jest wypracowanie odpowiednich standardów, by były to e-świadczenia medyczne a nie potencjalnie niebezpieczne i wadliwe e-usługi deprecjonujące sztukę lekarską i naruszające prawa pacjentów.

Podczas konferencji prawnicy i lekarze dzielili się swoimi doświadczeniami i konkretnymi pomysłami dotyczącymi standardów funkcjonowania szeroko rozumianej telemedycyny ze szczególnym uwzględnieniem teleporad. Temat został omówiony od między innymi strony etycznej, prawnej i praktyki medycznej. Poruszono obszary tematyczne:

  • nowe technologie w dziedzinie porad medycznych – ich etyczne wyzwania z perspektywy ochrony praw pacjenta;
  • teleporady medyczne z perspektywy obowiązków lekarza – zakres dopuszczalności stosowania i odpowiedzialność prawna;
  • organizacja teleporad medycznych (aspekty finansowe, organizacyjne, techniczno- informatyczne i inne).

Każdy panel zakończył się ożywioną dyskusją. Efektem konferencji będzie publikacja naukowa.

„Nasza konferencja ma nie tylko wymiar naukowy, ale też ogromny wymiar praktyczny. Trudno znaleźć  obywatela, który by nie wiedział, co to takiego jest teleporada medyczna. - Jestem przekonany, iż będziemy mieć możliwość wysłuchania bardzo wartościowych wystąpień, a głosy naszych prelegentów, żywa dyskusja, zostaną wykorzystane w praktyce dla dobra pacjentów” - prof. Maciej Rogalski, rektor Uczelni Łazarskiego

„W ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny rozwój telemedycyny, w tym teleporady medycznej, który oparł się o bardzo szybki i dynamiczny rozwój nowych technolologii. Przyszłość, która rysuje się przed telemedycyną będzie opierała się nie tylko na teleporadach, nie tylko na elementach dotyczących monitorowania, ale także na rzeczywistości wirtualnej i sztucznej inteligencji wspomagającej procesy diagnostyczne, czy też procesy leczenia i opieki nad pacjentami” - dr hab.Paweł Olszewski - dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego

„Cieszę się bardzo, że poruszamy dzisiaj tak istotny problem, jakim jest zastosowanie cyfryzacji, czy nowych technologii w medycynie. One są przyszłością. Pandemia, jako kryzys, pokazała wyraźnie, że bez nowych technologii w zasadzie mielibyśmy do czynienia z hekatombą, jeśli chodzi o funkcjonowanie systemu zdrowia.
- Pamiętam ten pierwszy okres, wprowadzania e-recept od 1 stycznia 2020 roku, jak bardzo pomogło to pacjentom przewlekle leczonym mieć kontakt ze swoim lekarzem.
- Życzę sobie, Państwu, nam wszystkim jako medykom i potencjalnym pacjentom oraz wszystkim pacjentom, aby udało nam się wypracować pewien standard, który w przyszłości spowoduje, że sukces cyfrowej medycyny w cyfryzacji medycyny będzie taki sam, jak choćby w bankowości internetowej”
- gen. broni prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego

„Mam nadzieję, że spotkanie prawników i lekarzy zaowocuje w niedługim czasie wypracowaniem rekomendacji dla standardów i kierunków rozwoju nowych technologii w medycynie. Teleporady, na których wgłównie skupiliśmy się podczas tej konferencji, to tylko jeden z elementów. Warto zauważyć, że do koszyka świadczeń medycznych coraz śmielej wkraczają rozwiązania w mniejszym lub większych stopniu korzystające ze sztucznej inteligencji. Każda technologia niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i ryzyka i od nas samych zleży, czy cyfryzacja medycyny będzie dobrze służyć człowiekowi” - dr hab. Aneta Łazarka, prof. UŁa, pomysłodawczyni konferencji „Teleporady medyczne”