Publikacja: | Wydział Ekonomii i Zarządzania / Wydział Prawa i Administracji / Aktualności / Studenci /

Decyzją Kapituły Stypendialnej wyłoniono pięciu tegorocznych stypendystów Fundacji Uczelni Łazarskiego.

W roku akademickim 2017/2018 stypendium Fundacji Uczelni Łazarskiego otrzymają:

  • Bruno Ciechowski
  • Katarzyna Jedynak
  • Martyna Kwaśniewska
  • Aksen Semak
  • Marta Skorupka

Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 47 wniosków o przyznanie stypendium. Na decydującą rozmowę z kapitułą zostało zaproszonych 13 osób. Spośród nich Kapituła Stypendialna wybrała 5 wyróżniających się osób, którym m.in. za wyniki w nauce, osiągnięcia oraz zaangażowanie w życie uczelni przyznała stypendium.

Stypendyści są zobowiązani do dalszej aktywności na rzecz uczelnianej społeczności.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy powodzenia w realizacji kolejnych przedsięwzięć!

Kolejny nabór na stypendia będzie ogłoszony we wrześniu 2018 r.

Fundacja Uczelni Łazarskiego od początku istnienia ułatwia dostęp do studiów wyższych młodym i zdolnym osobom. Stypendia przyznajemy corocznie, dzięki przekazanym darowiznom. Wyróżniamy w ten sposób rozwijających swoje pasje młodych ludzi, którzy mają wielki głód wiedzy.