Publikacja: | Biuro Rozwoju Uczelni /

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs skierowany do polskich naukowców i przedsiębiorców pracujących nad diagnostyką, leczeniem oraz przeciwdziałaniem w rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 pn. Szybka ścieżka „Koronoawirusy”. Projekty zostaną sfinansowane z Programu Inteligentny Rozwój w ramach Funduszy Europejskich. Kwota przeznaczona na ten cel to 200 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i potrwa do 31 grudnia 2020 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) przeznaczyło 200 mln zł z Programu Innowacyjny Rozwój na finansowanie projektów, których celem jest walka z rozprzestrzenianiem się, leczenie i diagnostyka koronawiarusów. Efektem zaproponowanych przez polskich przedsiębiorców i naukowców rozwiązań, w ramach finansowanych grantów,  ma być nie tylko opanowanie obecnie panującej pandemii, ale również zaplanowanie działań długofalowych, które w przyszłości pomogą w przeciwdziałaniu chorobom wirusowym, leczeniu oraz minimalizowaniu ich skutków.

Konkurs skierowany jest zarówno do przedsiębiorców (duże firmy jak i sektor małych i średnich przedsiębiorstw) jak również konsorcjów składających się z przedsiębiorców (liderów projektu) i jednostek naukowych zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Warunkiem koniecznym do otrzymania finansowania jest innowacyjność proponowanego rozwiązania co najmniej na poziomie krajowym, a także obowiązek wdrożenia go na rynek. Organizator wytypował trzy obszary tematyczne, w które powinny wpisywać się zgłaszane do dofinansowania projek

  1. Diagnostyka – urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa.
  2. Leczenie – badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką.
  3. Profilaktyka – działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

Projekty zgłaszane do finansowania w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy” mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne oraz prace przedwdrożeniowe. Elementem obligatoryjnym, który musi zawierać projekt są eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość projektu w przypadku pojedynczego MŚP to 1 mln zł, a w przypadku dużych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów, współfinansowanych przez NCBR, nie może przekroczyć 50 mln euro. Dofinansowanie może wynieść aż do 80% wartości badań przemysłowych prowadzonych w projekcie. Wysokość dofinansowania zależna jest przede wszystkim od rodzaju podejmowanych działań oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i potrwa do 31 grudnia 2020 r. do godz. 12.00. Konkurs podzielony jest na 3 rundy: pierwsza potrwa od 6 maja do 5 czerwca 2020 r., druga od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r., a trzecia od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. Ocena wniosków będzie przeprowadzana po zakończeniu każdej z rund i potrwa do 90 dni.

Źródło: https://www.ncbr.gov.pl/