Publikacja: | CKP / Aktualności /

Zapraszamy na szkolenia z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego realizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego i Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego.

  • Upadłość konsumencka po nowelizacji (28 września 2019 r.)

19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe, która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Przedmiotem szkolenia będzie właśnie przebieg postępowania upadłościowego osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej po nowelizacji, a także obowiązki syndyka, prawa i obowiązki dłużnika oraz wierzycieli. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny, oparty na analizie przebiegu przykładowego postępowania.

Szkolenie poprowadzi dr hab. Anna Hrycaj – dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, a także kierownik studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na Uczelni Łazarskiego. Więcej informacji o szkoleniu znaleźć można TUTAJ.

  • Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (12 października 2019 r.)

Celem szkolenia jest przygotowanie osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz osób dopiero ubiegających się o taką licencję do prawidłowego wykonywania czynności syndyków, zarządców i nadzorców. Udział w kursie pozwoli więc zarówno na wzbogacenia własnego warsztatu przez osoby już wykonujące zawód doradcy, jak i praktyczne przygotowanie się do egzaminu państwowego na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. W trakcie szkolenia uczestnicy będą rozwiązywali kazusy oraz przygotowywali projekty pism i dokumentów sporządzanych w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez syndyków, zarządców i nadzorców.

Szkolenie poprowadzi Bartosz Sierakowski – członek Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, a także wykładowca studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na Uczelni Łazarskiego. Więcej informacji o szkoleniu znaleźć można TUTAJ.

 

Dla studentów i absolwentów studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe realizowanych na Uczelni Łazarskiego przewidziana jest zniżka na szkolenia.

Więcej informacji na temat szkoleń można znaleźć TUTAJ.

Osoby zainteresowane tym obszarem zachęcamy również do zapoznania się z programem studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, który znaleźć można TUTAJ. Rekrutacja na studia trwa do 30 września 2019 r.