Publikacja: | Biblioteka /

Decyzją rektora, od początku roku akad. 2017/18 nowo immatrykulowani studenci podlegają szkoleniu bibliotecznemu. Poprzedza ono aktywację konta w komputerowym systemie Biblioteki i wypożyczenie pierwszej książki lub czasopisma.

Decyzją rektora, od początku roku akad. 2017/18 nowo immatrykulowani studenci podlegają szkoleniu bibliotecznemu. Poprzedza ono aktywację konta w komputerowym systemie Biblioteki
i wypożyczenie pierwszej książki lub czasopisma.


W tym roku studenci studiów stacjonarnych będą szkoleni  w trakcie krótkich spotkań w Bibliotece (harmonogram poniżej), zaś studenci niestacjonarni – wprowadzani w zasady udostępniania zbiorów w ramach aktywacji konta.  Studenci tacy, jeśli  zgłoszą  się w jednym z podanych poniżej terminów, będą jednak także poddawani szkoleniu.   


Bezpośrednio po immatrykulacji, wszyscy posiadacze elektronicznej legitymacji studenckiej są automatycznie „zapisani” do Biblioteki i mogą na miejscu korzystać z jej zbiorów i usług oraz uzyskiwać pomoc i wyjaśnienia od bibliotekarzy. Szkolenie ma na celu zapoznanie z procedurą komputerowego wyszukiwania informacji i tekstów w Bibliotece i poza nią oraz przedstawienie krótkiej charakterystyki sprawności w zakresie przetwarzania i wytwarzania informacji, niezbędnych studentowi w jego pracy.

Szkolenia odbywają się od 1 października 2018 r. bez zapisów, dla zgłaszających się, w terminach:


•    Poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:30 – 9:15.
•    Od 8 października także: poniedziałki,  wtorki, środy i czwartki w godz. 16:30 –17:15.

Uwaga: szkolenie we wtorki i piątki rano oraz w środy popołudniu odbywa  się tylko w języku angielskim.
Zbiórka przed wejściem do Biblioteki, sektor F, pierwsze piętro.
Studenci kierunku lekarskiego nie podlegają szkoleniom ze względu na znajdujący się w programie studiów w semestrze zimowym przedmiot Przysposobienie biblioteczne.