Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji /

Tegoroczni absolwenci WPiA Ewa Karny oraz Maksymilian Meszka zakwalifikowali się na roczny płatny staż do European Intellectual Property Office (EUIPO) w Alicante. EUIPO to urząd unijny zajmujący się rejestracją znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych.

Absolwenci aplikowali na staż w ramach programu Pan-European Seal, którego uczestnikiem jest Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Program Pan-European Seal został utworzony przez dwie najważniejsze instytucje europejskie zajmujące się prawem własności intelektualnej w Europie - Europejski Urząd Patentowy (EPO) i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Jednym z jego podstawowych celów jest stworzenie możliwości odbycia stażu zawodowego w EUIPO lub EPO dla absolwentów uczelni partnerskich programu. Program ukierunkowany na  propagowanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej daje szansę na stworzenie sieci współpracy między środowiskiem akademickim a rynkiem pracy w sektorze własności intelektualnej.

Przyszłych kandydatów zachęcamy do udziału w kolejnej edycji, która odbędzie się w pierwszej połowie 2019r.

Program z ramienia Uczelni koordynuje dr Dominika Harasimiuk - dominika.harasimiuk@lazarski.pl.