Publikacja: | Aktualności / Studenci /

Zachęcamy studentów i młodych naukowców do ubiegania się o stypendium konferencyjne na udział w tegorocznej edycji Regional Studies Association Annual Conference w Santiago de Compostela.

Konferencja RSA w 2019 r. ma na celu omówienie, w jaki sposób regiony mogą współpracować na różnych płaszczyznach ponad wszelkimi granicami. Tematy konferencji to m.in.:  rozwój regionalny i jego polityka, globalizacja, innowacje, technologie, sieci społecznościowe, przedsiębiorczość, start-upy. Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie internetowej RSA:
(https://www.regionalstudies.org/events/pushing-regions-beyond-their-borders/).

O stypendium mogą ubiegać się studenci oraz młodzi naukowcy do 35. roku życia. Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej (wraz z rocznym członkostwem w RSA), a także kosztów związanych z wyjazdem i zakwaterowaniem do kwoty 500 zł.

Więcej informacji o stypendium znajduje się w załączonym pliku, a także na stronie www.euroreg.uw.edu.pl.