Publikacja: | Aktualności / Studenci /

Rozpoczynasz studia, a może już jesteś ambitnym, aktywnym studentem? Zdobądź stypendium na pokrycie kosztów studiów!

Program Stypendium Fundacji Uczelni Łazarskiego jest skierowany do studentów oraz maturzystów rozpoczynających studia na Uczelni Łazarskiego. Jego celem jest wspieranie osób zdolnych, aktywnych naukowo i społecznie, nieposiadających wystarczających środków na pokrycie kosztów czesnego.

Pula stypendiów w roku akademickim 2017/2018 wynosi 20 tys. zł.

Dla kogo?

Jeśli rozpoczynasz studia na Uczelni Łazarskiego lub jesteś naszym studentem i zawsze miałeś średnią powyżej 4,2 - możesz ubiegać się o stypendium! Na takie wsparcie finansowe mają szansę także obcokrajowcy.

Jak aplikować?

 1. Należy wypełnić formularz elektroniczny wniosku dostępny na stronie https://www.lazarski.pl/pl/o-uczelni/fundacja-uczelni-lazarskiego/stypendia-fundacji-lazarskiego/ oraz załączyć dokumenty potwierdzające swoje osiągnięcia, oświadczenie o średniej ocen (składane jest w formularzu wniosku) oraz oświadczenie o dochodach (wzór dostępny na stronie Fundacji).
  1. Oświadczenie o średniej ocen złożone w formularzu wniosku zostanie zweryfikowane przez Kapitułę Stypendialną na podstawie danych wygenerowanych z programu Uczelnia XP. Nie trzeba uzyskiwać żadnego zaświadczenia o ocenach z dziekanatu.
   Kandydaci na studia w formularzu wniosku umieszczają średnią uzyskaną na świadectwie maturalnym.
  2. Wysokość średniej ocen z całego okresu studiów można sprawdzić na stronie https://oceny.lazarski.pl.  Aby uzyskać dostęp, należy zalogować się, używając takich samych danych jak przy logowaniu do Wirtualnej Uczelni.
  3. Oświadczenie o dochodach musi być podpisane. Dokument bez podpisu nie będzie przyjmowany.
 2. Formularz razem ze zeskanowanymi dokumentami należy przesłać do 9 października 2017 r.

Co dalej?

Kapituła Stypendialna zapozna się ze zgłoszeniami i skontaktuje się z wybranymi osobami, które zaprosi na rozmowę. Podczas tego spotkania kandydaci ubiegający się o stypendium będą musieli zaprezentować swoje osiągnięcia i zainteresowania.

Wyniki ogłosimy do 9 listopada 2017 r., publikując imiona i nazwiska stypendystów na stronie internetowej Fundacji i Uczelni. 

Szczegółowe informacje o stypendium i przebiegu procesu kwalifikacyjnego znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania i realizacji stypendiów naukowych przez Fundację Uczelni Łazarskiego.

Nie zwlekaj! Czekamy na Twoje zgłoszenie.