Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Klub Absolwenta / Działalność społeczna /

7 listopada komisja stypendialna Fundacji Uczelni Łazarskiego wytypowała laureatów Stypendium Fundacji Łazarskiego.

Stypendium w wysokości 4 tys. zł otrzymują: Maria Isniuk, Maciej Klich, Anastazja Stachwiuk, Elwira Targońska, Magdalena Zawisza

Komisja Stypendialna składająca się z Przedstawicieli Zarządu Fundacji Uczelni Łazarskiego, Członków Rady Klubu Absolwenta oraz przedstawicieli Uczelni Łazarskiego zaprosiła, do drugiego etapu rekrutacji 11 osób, które podczas spotkania w dniu 7-11-2018 r. zaprezentowały swoje osiągnięcia naukowe, zdobyte do tej pory doświadczenie zawodowe oraz pochwaliły się dodatkowymi działaniami min. na rzecz społeczności Uczelni Łazarskiego. Wszystkie ubiegające się o stypendium osoby wykazały się bardzo dużym zaangażowaniem, wiedzą i wysokimi kompetencjami. Spośród zaproszonej grupy komisja stypendialna wytypowała pięciu zwycięzców: Marię Isniuk, Macieja Klicha, Anastazję Stachwiuk, Elwirę Targońską oraz Magdalenę Zawisza.

Maria Isniuk, jest studentką piątego roku na kierunku ekonomia w trybie niestacjonarnym. W minionym roku akademickim studentka uzyskała średnią ocen na poziomie 4,39. W wieku 17 lat została zmuszona do opuszczenia Donbasu. Od tego czasu samodzielnie się utrzymuje, studiuje i pracuje w Warszawie. Doskonale komunikuje się w 4 językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Obecnie zatrudniona jest w międzynarodowej grupie Saxoncourt Holdings Ltd, stale współpracuje z instytucjami takimi jak: Ambasada Belgii czy Sąd Okręgowy w Warszawie.

Maciej Klich jest studentem czwartego roku na kierunku prawo w trybie stacjonarnym. Uzyskał średnią ocen na poziomie 4,58. Czynnie udziela się w Samorządzie Studenckim, Senacie Uczelni, Radzie Wydziału Prawa i Administracji, czy Studenckiej Poradni Prawnej. Jest laureatem konkursu organizowanego przez departament prawny Banku Zachodniego WBK (obecnie Santander) oraz autorem referatów, które prezentował podczas licznych konferencji naukowych. Co więcej jest także współtwórcą startupu prawniczego kruczek.pl.

Anastazja Stachwiuk jest studentką trzeciego roku na kierunku ekonomia w trybie stacjonarnym. Uzyskała średnią ocen na poziomie 4,75. Jest laureatką nagrody Dziekana za wybitne osiągnięcia w nauce, członkiem Klubu ESN oraz pomysłodawcą i twórcą gazety uniwersyteckiej. Brała udział w licznych kongresach i konferencjach naukowych, na których prezentowała referaty i efekty swoich badań naukowych dotyczących m.in. migracji zarobkowej obywateli Ukrainy i jej wypływu na gospodarkę oraz system emerytalny w Polsce. Zawodowo Anastazja odbyła staż w prestiżowym czasopiśmie w Monako „Riviera Times”, następnie pracowała dla magazynu ASF International Fine Art Photography. Tego lata podjęła zatrudnienie w MC2 Solutions Company, gdzie odpowiadała za raporty ekonomiczne dotyczące rynków sztucznej inteligencji, dużych zbiorów danych i blockchainu oraz przeprowadzała szczegółową analizę rynków private equity. Ponadto wygrała aplikację na stanowisko ambasadora kariery w UE w roku akademickim 2018-2019, w ramach której będzie ściśle współpracować z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Europejskim Urzędem Doboru Kadr (EPSO).

Elwira Targońska jest studentką piątego roku na kierunku prawo w trybie stacjonarnym. Uzyskała średnią na poziomie 4,78. Mocno angażuje się w życie Uczelni zarówno pod kątem naukowym, jak i społecznym. Brała udział w międzynarodowych konkursach i konferencjach, na których wygłaszała referaty. Jest autorką publikacji w czasopiśmie naukowym i współzałożycielką koła naukowego zajmującego się zagadnieniami związanymi z prawem lotniczym. Chętnie pomaga podczas organizacji różnego rodzaju wydarzeń społecznych organizowanych na terenie Uczelni Łazarskiego.

Magdalena Zawisza jest studentką drugiego roku studiów stacjonarnych na kierunku prawo. Uzyskała średnią ocen na poziomie 5,03. Już w liceum brała udział w olimpiadach z zakresu wiedzy prawniczej, w tym w olimpiadzie organizowanej przez Uczelnię Łazarskiego, gdzie zajęła V miejsce. Chętnie angażuje się w organizację wydarzeń odbywających się na terenie Uczelni Łazarskiego, czy w pracę na rzecz Studenckiej Poradni Prawnej. Brała udział w licznych konferencjach i warsztatach. Odbyła praktyki zawodowe w Fundacji LEX NOSTRA, gdzie przygotowywała pisma procesowe oraz Kancelarii Dowlegal.

Tegoroczni stypendyści otrzymują grant w wysokości 4 tys. zł, który zostanie im przekazany przelewem bankowym.

Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu stypendialnego Fundacji Uczelni Łazarskiego.