Publikacja: | Dział programów międzynarodowych / Aktualności /

Chcesz przeżyć przygodę życia i spełnić swoje marzenia? Poznać inną kulturę, język? Zobaczyć jak wygląda studenckie życie w innej części Europy? Weź udział w rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus +! Od 1 marca rozpoczynamy rekrutację na semestr jesienny 2021/2022. Studenci zainteresowani wyjazdem muszą zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie: UŁa do 17 marca 2021 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi po 29 marca 2021 r.

Studia w ramach programu Erasmus+ można realizować na zagranicznej uczelni, z którą Uczelnia Łazarskiego ma podpisaną umowę o współpracy. Lista uczelni partnerskich dostępna jest na stronie Sekcji Programów Międzynarodowych.

W ramach programu Erasmus+ student otrzymuje stypendium w wysokości od 450 do 720 EUR miesięcznie, w zależności od kraju pobytu oraz sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Studia zrealizowane w ramach Erasmus+ w zagranicznej uczelni partnerskiej są traktowane jako część studiów na Uczelni Łazarskiego.

Aby wziąć udział w rekrutacji w programie Erasmus+ należy:

  1. Zapoznać z informacjami na temat programu, które dostępne są na stronie Sekcji Programów Międzynarodowych.
  2. Wybrać zagraniczną uczelnię partnerską z listy dostępnych uczelni.

    Ważne!
    Należy zapoznać się z dostępnymi kursami i językiem wykładowym oraz terminami składania nominacji i aplikacji do wybranej uczelni partnerskiej.

  3. Zgłosić chęć udziału w rekrutacji za pomocą formularza aplikacyjnego.
  4. Wziąć udział w spotkaniu rekrutacyjnym, które z uwagi na panujące obostrzenia epidemiczne odbędzie się w formie online.

    Ważne! Udział w spotkaniu rekrutacyjnym jest niezbędny i zastępuje wymóg posiadania certyfikatu językowego lub zdania testu z języka angielskiego.

Zdalne spotkania z kandydatami odbędą się w dniach 22-26 marca. Ogłoszenie wyników rekrutacji, a tym samym osób zakwalifikowanych do wyjazdów na studia w ramach Programu Erasmus+ w semestrze jesiennym, nastąpi po 29 marca 2021 r.

Zachęcamy do udziału w rekrutacji.
Zespół Sekcji Programów Międzynarodowych