Publikacja: | Aktualności / CKP /

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego dołączyło do programu pożyczkowego, w ramach którego przyszli słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość otrzymania pożyczki na kształcenie, a po spełnieniu określonych warunków umorzenia spłaty części pobranej kwoty.

Zachęcamy do skorzystania z nieoprocentowanej pożyczki, z której uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na nasze studia podyplomowe, kursy czy szkolenia.

Pożyczkobiorcy mogą uzyskać umorzenie spłaty części pożyczki, po spełnieniu określonych warunków:

  • po zakończeniu kształcenia i potwierdzeniu tego faktu odpowiednim dokumentem umorzone zostaje 15% wartości pożyczki,
  • po spełnieniu określonych wymogów związanych z osiągnięciem i wykazaniem konkretnych korzyści na skutek zrealizowanej formy edukacji, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

Z pożyczki można sfinansować do 100% kosztów kształcenia, jeśli dane studia podyplomowe czy kurs jeszcze się nie rozpoczęły. Słuchacze mogą ubiegać się również o dofinansowanie w trakcie podjętych już studiów podyplomowych, jednak wówczas wyłącznie do kwoty jeszcze nieopłaconej.

Pożyczki są zwrotne w okresie maksymalnie 60 miesięcy od ich zaciągnięcia. Uczestnicy programu mogą skorzystać z pożyczki na kształcenie nawet kilka razy. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść nawet 100 000 zł. O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Przyznane osobie ubiegającej się o pożyczkę na studia podyplomowe realizowane w Centrum Kształcenia Podyplomowego środki finansowe zostaną przekazane bezpośrednio do Uczelni Łazarskiego na pokrycie kosztów kształcenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej i studiować taniej? Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rekrutacji: tel.: 22 54-35-322, mail: ckp@lazarski.edu.pl.

Program OPEN to Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej, który jest wdrażany przez suwalską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (w zakresie udzielania pożyczek), firmę doradczą PAG Uniconsult oraz Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.