Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji /

Miło mi poinformować, że pan Marcin Gozdanek, student WPiA Uczelni Łazarskiego zdobył III nagrodę w XVIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

Nagrodzona praca magisterska nosi tytuł: „Wytwory sztucznej inteligencji a prawo własności intelektualnej” i została napisana pod opieką dr Katarzyny Krupy-Lipińskiej.

Do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęło łącznie 35 prac konkursowych, w tym: 5 prac habilitacyjnych, 1 praca doktorska, 26 prac magisterskich oraz 3 prace licencjackie.

Jury obradowało w składzie:

 • Edyta Demby-Siwek (Prezes Urzędu Patentowego RP),
 • prof. Jan Błeszyński (Uniwersytet Warszawski),
 • mec. Marek Furtek (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej),
 • dr Małgorzata Modrzejewska (Uniwersytet Warszawski),
 • prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz (Uniwersytet w Białymstoku),
 • prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (Uniwersytet Warszawski),
 • dr hab. Anna Tischner (Uniwersytet Jagielloński),
 • prof. Helena Żakowska-Henzler (Polska Akademia Nauk).

Członkowie Jury dokonali oceny zgłoszonych prac konkursowych i podjęli decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień ufundowanych przez:

 • Ministra Edukacji i Nauki,
 • Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
 • Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Gratulujemy!