Publikacja: | Kariera / Studenci z niepełnosprawnością / Studenci /

Fundacja Sustinae zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”.

Celem projektu jest wsparcie 100 (50 dla województwa małopolskiego, 50 dla województwa mazowieckiego) absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów poprzez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

 • diagnoza sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych w wymiarze średnio 6 godzin,
 • zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery w wymiarze średnio 20 godzin,
 • wsparcie asystenta rynku pracy w wymiarze średnio 20 godzin w zależności od potrzeby wynikającej z decyzji doradcy zawodowego,
 • wsparcie trenera aktywizacji w wymiarze średnio 20 godzin,
 • grupowe warsztaty treningu pracy w wymiarze 36 godzin.

W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczestnik ma ponadto prawo do realizacji poniższych form wsparcia zgodnych z Indywidualnym Planem Działania:

 • udziału w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesieniu lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wymiarze średnio 120 godzin,
 • odbycia płatnego stażu zawodowego trwającego 4 miesiące (5 dni w tygodniu, liczba godzin pracy zgodna z orzeczeniem lekarskim),
 • dodatku motywacyjnego.

Termin realizacji projektu:
01.09.2017 – 30.10.2020 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:

 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • posiadają status studenta ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckie) lub status absolwenta uczelni wyższej uzyskany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu,
 • są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracę,
 • są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu.

 • województwo małopolskie, m.st. Kraków:

Aneta Duch

tel. +48 883 340 209

absolwent_krakow@fundacjasustinae.org

 • województwo mazowieckie, m.st. Warszawa:

Dagmara Bełczowska

tel. +48 883 340 212

absolwent_warszawa@fundacjasustinae.org

Informacje o projekcie, regulamin i wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie Fundacji: www.fundacjasustinae.org. Zapraszamy do śledzenia informacji o realizacji projektu na profilu Fundacji na Facebook: https://www.facebook.com/sustinae/.

Projekt „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.