Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Konkursy /

Zapraszamy do udziału w siódmej edycji "Studenckiego Nobla" konkursu organizowanego cyklicznie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Konkurs ma na celu wyłonienie Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Studencki Nobel 2015

Poszukiwany jest najzdolniejszy ze zdolnych, wyróżniający się na wielu płaszczyznach - istny Studenta Renesansu. Aby zasłużyć na ten zaszczytny tytuł należy w pierwszej kolejności legitymować się wysoką średnią ocen (minimum 4,0).

Dodatkowymi atutami działającymi na korzyść kandydata są:

  • znajomość języków obcych,
  • studencka działalność naukowa (prace badawcze, publikacje, nagrody, stypendia, wyróżnienia),
  • działalność organizacyjna (fundacje, stowarzyszenia, media, osiągnięcia sportowe i artystyczne),
  • udział w wymianach studenckich krajowych (np. MOST) i zagranicznych (np. ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, CEEPUS, DAAD, CEMS, umowy bilateralne, umowy freemovers),
  • praktyki, staże, praca zawodowa,
  • inne umiejętności potwierdzone certyfikatami,
  • szeroki wachlarz zainteresowań.

 

W konkursie wystartować może każdy student spełniający warunek minimalnej średniej ocen, niezależnie od trybu studiów (stacjonarne, zaoczne), kierunku oraz rodzaju uczelni (państwowa, prywatna). Uczestnikiem Konkursu nie może być jednakże student studiów doktoranckich lub podyplomowych, chyba że jest równocześnie studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź studiów jednolitych magisterskich.

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 kwietnia 2015.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konkursu.
Możesz również dołączyć do wydarzenia na Facebooku.