Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji /

Już po raz szósty gazeta „Rzeczpospolita" wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych ogłosiła ranking studenckich poradni prawnych.

Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego zajęła II miejsce ex aequo z Uniwersytetem Opolskim, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Akademią Leona Koźmińskiego, Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetem w Białymstoku.

Nasza poradnia prawna utrzymuje się na podium od początku trwania konkursu.
Dzięki pracy i zaangażowaniu studentów naszej Uczelni poradnia nie tylko działa skutecznie, ale też odnosi liczne sukcesy. Od trzech lat jest współorganizatorem polskich eliminacji to konkursu International Client Consultation Competition.

Opiekę merytoryczną sprawują: mgr Karolina Kultys, mgr Bartosz Kotowicz, dr Bartłomiej Opaliński, dr Przemysław Buczkowski, dr Magdalena Rycak i dr hab. Jacek Kosonoga.
Funkcję dyrektora poradni od dziesięciu lat pełni mgr Ewelina Gee-Milan.

Organizatorzy rankingu o studenckich poradniach prawnych napisali w tym roku:

Kliniki prawa działają w Polsce już bez mała 25 lat. Przez ten czas absolwentami programu studenckich poradni prawnych zostało ponad 24 tysiące studentów prawa. Dziś żaden dziekan ani nawet rektor nie ma wątpliwości, że działalność studenckich poradni prawnych jest ważna ze względów społecznych. Idea ta stała się również synonimem nowoczesnego nauczania prawa i jest pożądana na każdej uczelni kształcącej na kierunku prawa – mówi Filip Czernicki, prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

I podkreśla, że studenci chcący pomagać nie tylko uczą się wrażliwości społecznej, ale także lepiej poznają specyfikę zawodu i co najważniejsze dowiadują się, jak zdobytą wiedzę zastosować w praktyce.

Więcej na: https://www.rp.pl/Rankingi/306289964-Ranking-studenckich-poradni-prawnych-2021.html