Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Medyczny /

Studenci Wydziału Medycznego zainteresowani tematyką kardiologiczną wzięli udział w XXV Sympozjum naukowo-szkoleniowym "Wytyczne, otwarte pytania, najnowsze technologie w kardiologii i kardiochirurgii", zorganizowanym przez Instytut Kardiologii w Warszawie.

Dla adeptów medycyny sympozjum to idealna okazja na poszerzenie zawodowych zainteresowań, szczególnie w kontekście kształtowania przyszłej ścieżki kariery. Wydarzenie z udziałem wybitnych ekspertów z dziedziny kardiochirurgii i kardiologii, m.in. Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego, było okazją do zaprezentowania nowości w diagnostyce i leczeniu chorób układu krążenia.

Studenci Uczelni Łazarskiego uczestniczyli w warsztatach, które pozwoliły im zapoznać się z praktycznym wymiarem elektrokardiografii oraz echokardiografii. Przyszłym lekarzom towarzyszyła prodziekan Wydziału Medycznego dr n. med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk. Studenci kierunku lekarskiego mieli okazję spotkać i porozmawiać z Zastępcą Dyrektora ds. Klinicznych Instytutu Kardiologii prof. nadzw. dr n. med. Zofią Dzielińską oraz z Kierownikiem Kliniki Wad Wrodzonych Serca prof. nadzw. dr hab. n. med. Mirosławem Kowalskim.