Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Studenci / Badania i rozwój / Konferencje/debaty /

Dwunastu z najlepszych studentów anglojęzycznego programu na kierunku International Relations Uczelni Łazarskiego wzięło udział w międzynarodowym projekcie edukacyjno-badawczym "We the Young People of Europe. Mirroring the work of the European Parliament. Dialogue between young people and policy makers", zakończonego symulacją obrad Parlamentu Europejskiego w Lecce we Włoszech w dniach 26 czerwca - 2 lipca 2016 roku.

STUDENCI UCZELNI ŁAZARSKIEGO W ROLI EUROPARLAMENTARZYSTÓW - PODSUMOWANIE

[For English version click HERE]
Projekt został dofinansowany w ramach programu Erasmus Plus. Koordynatorem projektu ze strony Uczelni Łazarskiego był dr Spasimir Domaradzki. Opiekę nad grupą i wyjazdem sprawowali dr Spasimir Domaradzki i dr Jan Grzymski z Katedry Badań nad Polityką Uczelni Łazarskiego. Obok dwunastu studentów Uczelni Łazarskiego w projekcie wzięli udział jeszcze studenci z Wielkiej Brytanii (z naszej partnerskiej uczelni Coventry University), Grecji (Uniwerstytet w Krecie), Włoch (Universita del Salento oraz Demostene Centro Studi) i Hiszpanii (Union Por La Mejora de la Education En Libertad).

Sześć dni pracy studentów na miejscu w Lecce zostało poprzedzone 3-mięsięcznym okresem przygotowania do projektu. Studenci zgłębiali tajniki pracy Parlamentu Europejskiego oraz mieli szansę poznać się i podzieli swoją pracą poprzez media społecznościowe ze swoimi rówieśnikami z innych krajów uczestniczących. Studenci zostali podzieleni na frakcje Parlamentu Europejskiego pracujące w czterech roboczych komitetach:

  • PROXY: Komitet zajmujący się sprawami zagranicznymi UE oraz kontaktami z sąsiadami UE, w tym kwestami imigracji, pomocy rozwojowej i bezpieczeństwa
  • SOLID: Komitet zajmujący się sprawiedliwością, prawami obywatelskimi, instrumentami solidarności i redystrybucji dochodu pomiędzy państwa członkowskie UE
  • NEXT: Komitet zajmujący się przyszłością edukacji, nauki, technologii i innowacji
  • DEMO: Komitet zajmujący się propozycjami reform, które pozwoliłby instytucjom Unii Europejskiej stać się bardziej demokratycznymi i lepiej odpowiadać na potrzeby obywateli

Każdy z komitetów wypracowywał swoje propozycje rezolucji, które potem były dyskutowane we frakcjach Parlamentu Europejskiego i na forum ogólnym. Na końcu wszyscy młodzi parlamentarzyści głosowali nad ostatecznym kształtem poszczególnych rezolucji. Pozwoliło to studentom nabyć wiele cennych umiejętności. Oprócz specjalistycznej wiedzy z danego obszaru mogli zobaczyć jak wygląda od środka proces decyzyjny w Parlamencie Europejskim oraz doświadczyć trudu dochodzenia do kompromisu w wielonarodowym środowisku politycznym. W trakcie obrad studenci mieli okazję wysłuchać, pogłębiać swoją wiedzę i konsultować swoje stanowiska z włoskimi eurodeputowanymi oraz ekspertami w danych dziedzinach.

Projekt "We the Young People of Europe" odbywał się w krytycznym momencie dla historii integracji europejskiej. Narastający kryzys UE związany z problemami ekonomicznymi, napływem azylantów i migrantów, Brexitem oraz zagrożeniem terrorystycznym ze strony tzw. Państwa Islamskiego podważają wiarę w powodzenie integracji europejskiej. Tym ważniejsze było wskazanie roli procesów demokratycznych w budowaniu instytucji politycznych Europy. Projekt stawiał sobie za cel pogłębienie rozumienia procesów demokratycznych, w tym w szczególności w Parlamencie Europejskim. Ponadto, studenci mogli w praktyczny sposób rozwijać kluczowe umiejętności, które są niezbędne w dobrze funkcjonujących demokracjach: analiza polityczna, prowadzenie badań, przemawianie publiczne, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów i kształtowanie szczegółowych polityk publicznych. Bez względu na wszystko była to także okazja do zawarcia wielu cennych międzynarodowych przyjaźni.

Dla wielu studentów z Uczelni Łazarskiego było to unikalne doświadczenie międzynarodowe. Jak wspomina studentka III roku BA IRES Uczelni Łazarskiego Yana Humen, wyjazd w ramach projektu był "jednym z jej najlepszych doświadczeń z czasów studenckich". Podobnie twierdziła Anhelina Pryimak (III rok BA IRES), podkreślając przy tym, że wyjazd ten pozwolił jej utwierdzić się w słuszności studiowania stosunków międzynarodowych. Najważniejsze jednak dla naszych studentów było - jak zauważa Michał Kaszyński (III rok BA IRES) - doświadczenie w praktyce tego jak wygląda proces decyzyjny w Parlamencie Europejskim. Olesia Lapina (II rok MA IR) podkreśla zaś jak wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiowania stosunków międzynarodowych na Uczelni Łazarskiego okazały się przydatne podczas realizacji projektu, gdy trzeba było praktycznie zastosować umiejętności z zakresu dyplomacji, negocjacji i szczegółowej wiedzy o Parlamencie Europejskim.

Polscy delegaci doświadczyli też różnic kulturowych związanych z... poczuciem czasu. Jak mówi Margaryta Khvostova (I rok MA IR), "organizacja wydarzenia była nadspodziewanie dobra, zwłaszcza po tym jak przywykliśmy do włoskiego poczucia czasu. Ale już nawet Einstein mówił, że czas jest względny, ale ostatecznie wszystko udało nam się skończyć na czas". W końcu Serhii Yershov (I rok MA IR) zwraca uwagę, że była to wyjątkowa okazja do poznania wspaniałych ludzi z różnych krajów Europy i zawarcia cennych przyjaźni.

Ponadto, polska delegatka Anna Sabbatini udzieliła wywiadu dla włoskiej telewizji RAI na temat sytuacji Unii Europejskiej po Brexicie. [zobacz więcej od 9:05]. Ale, nie tylko samą wielką polityką żyli studenci podczas wyjazdu. Polska delegacja przybliżyła także studentom z innych krajów polskie obyczaje, tradycje, jedzenie oraz różne codzienne obyczaje podczas wieczoru narodowego i prezentacji poszczególnych krajów.