Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Oferta /

Z dumą informujemy, że decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kierunek stosunki międzynarodowe prowadzony na Uczelni Łazarskiego uzyskał ocenę wyróżniającą.

Stosunki Międzynarodowe na Łazarskim z oceną wyróżniającą PKA

Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 czerwca 2016 roku Polska Komisja Akredytacyjna, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawych, w sprawie oceny programowej na kierunku "stosunki międzynarodowe" prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarzadzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - wydało ocenę wyróżniającą.

Kierunek "stosunki międzynarodowe" prowadzony na Uczelni Łazarskiego uzyskał najwyższe noty w przyjętych przez PKA kryteriach  jakościowych, tj. koncepcja kształcenia; liczba i jakość kadry oraz badania naukowe; infrastruktura dydaktyczna i naukowa umożliwiającą realizację programu kształcenia oraz prowadzenie badań naukowych oraz w jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) to niezależna instytucja finansowana z budżetu państwa, działająca w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych. Poddanie się ocenie PKA jest obligatoryjne.