Publikacja: | Aktualności / Wydział Ekonomii i Zarządzania /

Nowe technologie są twoją pasją? Jesteś kreatywny i lubisz wyzwania? Centrum Technologii Blockchain na Uczelni Łazarskiego poszukuje stażystów!

Blockchain to nowoczesna technologia rozproszonych baz danych, których nie można podrobić. W szybkim tempie powstają konsorcja zrzeszające największe firmy na świecie, które opracowują wspólne standardy blockchaina dla potrzeb biznesowych. Kryptowaluty – jedno z możliwych zastosowań tej technologii – stają się coraz bardziej popularne, pomimo znacznych wahań kapitalizacji. Pojawiają się także nowe wyzwania prawne w zakresie regulacji tej rozwijającej się dziedziny, również na szczeblu międzynarodowym.

Jeśli jesteś zainteresowany/-a, zapraszamy do kontaktu i współpracy: blockchain@lazarski.edu.pl