Publikacja: | Studenci / Wydział Prawa i Administracji / Aktualności /

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego jest uczestnikiem Pan-European Seal Programme, którego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej oraz stworzenie sieci współpracy między środowiskiem akademickim a rynkiem pracy w sektorze własności intelektualnej.

Program Pan-European Seal został utworzony przez dwie najważniejsze instytucje europejskie w dziedzinie własności intelektualnej w Europie - Europejski Urząd Patentowy (EPO) i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Jednym z jego podstawowych celów jest stworzenie możliwości odbycia stażu zawodowego w EUIPO lub EPO dla absolwentów uczelni partnerskich programu.

Obecnie do 31 marca 2019 r.  trwa nabór na staże do EUIPO. Uczelnia Łazarskiego może przekazać tej instytucji listę kandydatów (od 5 do 15 osób z bieżącego roku akademickiego) na płatne staże (wysokość stypendium to 1000 euro miesięcznie) trwające 12 miesięcy. Staże rozpoczynają się na przełomie września i października 2019 r. Na podstawie przesłanych przez Uczelnię Łazarskiego zgłoszeń, EUIPO dokonuje ostatecznej selekcji kandydatów.

Staże odbywają się w siedzibie EUIPO w Alicante. Staże odbywać się mogą w każdym z  departamentów EUIPO w zależności od profilu kandydata. EUIPO wskazuje następujące profile:

 1. Law
 2. IP Law
 3. IP & Knowledge management
 4. Political Sciences & International Relations
 5. Linguistics
 6. Economics - Business administration
 7. Information Technology
  1. Customer service solutions
  2. Data analyst
  3. Software engineer
 8. Communication
 9. Facility management
  1. Architect
  2. Engineer
  3. Logistics
 10. Human Resources

Zgłoszenia uczelniane, spośród których zostaną przygotowane krótkie listy kandydatów, należy przesyłać do p. dr Dominiki Harasimiuk (dominika.harasimiuk@lazarski.pl) w terminie do 20 marca br. 

Kandydatury można zgłaszać do 20 marca 2019 r.

Zachęcamy studentów ostatnich lat studiów na WPiA oraz WEiZ do kandydowania.

Wymagania:

 • Dyplom ukończenia studiów. Udział w rekrutacji jest możliwy także dla studentów ostatniego roku pod warunkiem ukończenia studiów z końcem bieżącego roku akademickiego i przedstawieniem dyplomu w dniu rozpoczęcia stażu
 • list motywacyjny w j. angielskim
 • CV w formacie Word (preferowany format Europass)
 • znajomość języka angielskiego (minimum poziom B1)
 • ukończenie kursu on-line “EUTM in a Nutshell” lub “RCD in a Nutshell” na EUIPO Academy Learning Portal (EUIPO Academy Learning Portal)

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1851

https://euipo.europa.eu/knowledge/