Publikacja: | Dział praktyk i karier /

Polscy studenci po raz pierwszy będą mogli zmierzyć się z portfelami inwestycyjnymi przy wykorzystaniu metod ilościowych. Nowy konkurs Quant Invest to wspólne przedsięwzięcie Fundacji QuantFin, CFA Society Poland oraz wyłącznego partnera branżowego – TFI PZU S.A.

Quant Invest to konkurs zespołowy (drużyny mogą liczyć maksymalnie trzy osoby). Propozycja udziału kierowana jest do studentów zarówno pierwszego i drugiego stopnia, jak i doktorantów, a sami uczestnicy nie muszą reprezentować tej samej uczelni. Konieczne jest natomiast wskazanie Opiekuna Akademickiego, który będzie służył swojemu zespołowi wsparciem i wiedzą ekspercką.

Zadanie konkursowe w pierwszej edycji Quant Invest polega na zbudowaniu ilościowej metody konstrukcji portfela inwestycyjnego przy wykorzystaniu danych ekonomicznych, danych finansowych i niefinansowych, w szczególności pozwalających określić sentyment i perspektywy gospodarcze. Ocenie podlega przede wszystkim innowacyjność adaptowanych metod (rozumiana jako zastosowanie metod matematycznych oraz uczenia maszynowego) oraz możliwość ich praktycznego zastosowania w alokacji kapitału.

- Jako CFA Society Poland skupiamy profesjonalistów z branży inwestycyjnej, również tych zajmujących się metodami ilościowymi. Mamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu konkursów dla studentów i obserwujemy, że takie projekty przynoszą wymierne korzyści. Wielu uczestników później dołącza do społeczności związanej zawodowo z rynkiem kapitałowym, a pierwsze kroki stawiali nierzadko właśnie w tego typu inicjatywach – mówi prof. Krzysztof Jajuga, prezes CFA Society Poland.

Czasu do namysłu dla chętnych pozostało niewiele – rejestracja trwa do 31.12.2018 r. Następnie Quant Invest wchodzi w Fazę I i do 17.03.2019 r. uczestnicy mają czas na przesłanie swoich rozwiązań zadania umieszczonego na stronie internetowej konkursu. 31.03.2019 r. sześć najlepszych drużyn kwalifikuje się do Fazy II, która potrwa do 12.05.2019 r. i będzie obejmować rozwiązanie zupełnie innego zadania. Konkurs wieńczy Gala finałowa (24.05.2019 r.), podczas której trzy najlepsze zespoły zaprezentują swoje prace i spośród nich zostaną ogłoszeni zwycięzcy.

– Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, że udało się wprowadzić w etap realizacji konkurs, o którym myśleliśmy już od dwóch lat. Staraliśmy się, aby konkurs odpowiadał trendom w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym, gdzie wykorzystanie metod ilościowych wydaje się dobrą receptą na bieżące wyzwania firm zarządzających aktywami klientów w Polsce. Mamy nadzieję, że formuła konkursu, która odpowiada standardom światowym, przyciąganie zespoły studentów kierunków ścisłych i ekonomicznych – przekonuje Wojciech Zdunkiewicz, CEO w Fundacji QuantFin.

Dlaczego studenci powinni zainteresować się Quant Invest? Organizatorzy dla trzech najlepszych zespołów przewidzieli nagrody finansowe (odpowiednio 15000 zł, 10000 zł i 5000 zł). Ponadto najlepsza drużyna otrzyma oferty stażu w TFI PZU S.A. oraz stypendium CFA. Dla młodych ludzi udział w konkursie to również możliwość zaistnienia w branży, ale nie tylko studenci czerpią wymierne korzyści z propagowania wiedzy o inwestowaniu.

– Konkurs Quant Invest doskonale wpisuje się w nasze działania promujące i wspierające wykorzystywanie metod ilościowych w inwestowaniu. Na świecie ten trend znany jest już od dawna, ale w Polsce jesteśmy pierwszym, i jak dotąd, jedynym towarzystwem, która posiada dedykowany zespół tzw. quantów. W wyniku pracy tego zespołu możemy oferować pierwsze w tym kraju, całkowicie autorskie fundusze pasywne, do których klienci mają dostęp przez nowoczesna platformę inPZU. Mamy ambicje, aby TFI PZU było najważniejszym podmiotem na tym rynku, a współpraca przy konkursie pozwala nam nie tylko efektywnie propagować metody ilościowe w inwestowaniu, ale również daje dostęp do swoistej kuźni talentów, które w przyszłości mogłyby wzmocnić nasz zespół – mówi Marcin Adamczyk, prezes TFI PZU S.A.  

Wszyscy studenci zainteresowani stawieniem czoła inwestycyjnemu zadaniu mogą rejestrować się na stronie quantinvest.pl. Tam również umieszczony jest regulamin oraz inne szczegóły dotyczące inicjatywy.