Publikacja: | Dział praktyk i karier / Aktualności /

Agencja Wywiadu jest urzędem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i obsługującym Szefa Agencji Wywiadu.

Agencja Wywiadu, stara się w sposób efektywny wkomponować w demokratyczne struktury nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Służy temu, przejrzystość funkcjonowania w zakresie, w którym nie narusza ona bezpieczeństwa państwa lub fundamentalnych reguł działania służby wywiadowczej. Tymi fundamentami są zawsze: służba państwu i narodowi, podporządkowanie ustawowej kontroli, a w ramach profesjonalnego działania jest to bezwzględna ochrona źródeł, personelu i aktywów, a także środków i operacji wywiadu.

Zapraszamy na spotkanie z doświadczonymi oficerami Agencji Wywiadu, którego celem będzie przedstawienie specyfiki Agencji Wywiadu jako instytucji państwowej aktywnej w sferze bezpieczeństwa, jej sposobów działania i znaczenia.
Drugim istotnym tematem, będzie informacja o wymogach, jakie AW stawia kandydatom do służby, a także próba przedstawienia typowego profilu rozwoju kariery zawodowej oficera wywiadu.

Spotkanie odbędzie się 30 maja 2019 r. o godzinie 14.00 w sali 130. Zapraszamy!

WYDARZENIE NA FACEBOOKU

Zapisy: kariera@lazarski.edu.pl