Publikacja: | Aktualności / Wydziały / Wydział Prawa i Administracji / Wydział Medyczny / Wydział Ekonomii i Zarządzania /

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. prof. Uczelni Łazarskiego Anna Konert wraz z Kolegium Dziekańskim zapraszają na spotkanie on-line w celu omówienia prowadzonych zdalnie zajęć.

Chcielibyśmy przedyskutować z uczestnikami spostrzeżenia, propozycje usprawnień i uwagi dotyczące zajęć dydaktycznych.
Obecny stan pandemii to trudna sytuacja dla wszystkich jednak przekonani jesteśmy, że to tylko chwilowe niedogodności które razem przezwyciężymy.
Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i zrozumienie.

Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia 2020 r. (najbliższa środa) w godzinach: 13:00-14:00

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a23c337aea48649369db986eda08ebd2c%40thread.tacv2/conversations?groupId=cd8a258f-a702-4fc4-ace2-7834737a1e9c&tenantId=5eeb06ee-d2f2-4778-ba85-9624e394f9ad