Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Prawa i Administracji /

Zapraszamy na pierwsze spotkanie Studenckiego Koła Naukowego LITIGATOR, które odbędzie się 14.01.2021 o godz. 17:15 na platformie MS Teams.

Prosimy, aby osoby zainteresowane pracą w Kole Naukowym przesłały do dnia 13.01.2021 maila do koordynatora koła naukowego pani Patrycji Rejnowicz: patrycja.rejnowicz@lazarski.pl z informacją o chęci wzięcia udziału w spotkaniu.

Koło zajmuje się upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, prawa administracyjnego, procedury cywilnej i administracyjnej. 

Charakterystyka: 

  • popularyzacja wiedzy z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego materialnego, procedury cywilnej i administracyjnej, 
  • zajęcia warsztatowe dotyczące przygotowywania pism procesowych i przedprocesowych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego, 
  • organizowanie konferencji środowiskowych i ogólnopolskich, 
  • analizowanie orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
  • organizowanie symulacji rozpraw w sprawach cywilnych.

Opiekun naukowy: 

mgr Patrycja Rejnowicz 

Spotkania: 

raz w miesiącu (MS Teams, Google Meet).