Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji /

Podczas zajęć na Wydziale Prawa i Administracji często gościnnie występują wybitni przedstawiciele biznesu, administracji publicznej, eksperci, zarządzający strategicznymi podmiotami w Polsce, którzy realizują krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia biznesowo-inwestycyjne.

W ostatnim czasie podczas zajęć dr Ewy Jasiuk gośćmi byli:

Grzegorz Tuszyński - dyrektor Portu Lotniczego Warszawa-Radom, absolwent kierunku lotnictwo i kosmonautyka na Politechnice Warszawskiej. W radomskim porcie lotniczym pracuje od roku 2009. Zaczynał jako młodszy inspektor. Przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej, awansował na stanowisko dyrektora operacyjno-technicznego. Po przejęciu Portu Lotniczego Radom przez PP Porty Lotnicze objął stanowisko dyrektora Biura Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych portu w Radomiu. Dyrektorem Portu Lotniczego Warszawa-Radom został w sierpniu 2021 roku.

Iwona Grochowalska - Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Andrzej Prokopowicz  - Ekonomista i prawnik mający ponad 40 lat doświadczenia jako profesor uczelni wyższych w USA, Europie i Azji oraz Ameryce Łacińskiej. Specjalizuje się w międzynarodowych aspektach ekonomii, prawa, zarządzania. Doradca międzynarodowych instytucji finansowych: Bank Światowy, EBRD, EIB. Doradca rządów i parlamentów, oraz sektora prywatnego w 30 krajach. Negocjator międzynarodowy. Doświadczenie w handlu, infrastrukturze, transporcie, logistyce i zarzadzaniu, energii, PPP. Ekspert do spraw innowacji. Autor książek i artykułów kilku językach.

Dziękujemy gościom za przeprowadzenie niezwykle ciekawych zajęć.