Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Online / Wydział Prawa i Administracji / Wydział Ekonomii i Zarządzania /

Ważne informacje dla studentów Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

Zajęcia w semestrze jesiennym dla studentów stacjonarnych realizowane będą na kampusie Uczelni (tj. w formie stacjonarnej), w przydzielonych planem salach.

Zajęcia dla studentów niestacjonarnych będą realizowane w formie hybrydowej, tzn. jeden zjazd w formie stacjonarnej na Uczelni; drugi zjazd w wersji on-line synchronicznej (naprzemiennie).

Studenci programów anglojęzycznych w uzasadnionych przypadkach (np. oczekiwanie na wizę) mogą złożyć formalny wniosek do Dziekana z prośbą o możliwość obserwowania zajęć w trybie on-line (transmisja na MS Teams) do momentu przybycia do Polski, jednakże nie dłużej niż do 15.11.2021 roku.