Publikacja: | Aktualności /

Przedstawiciele środowiska akademickiego i biznesu oraz wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyli w Konferencji o Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU), którą zorganizowały Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Tematem spotkania były "Doświadczenia, praktyki i wyzwania społecznej odpowiedzialności uczelni"

Podczas konferencji rozmawiano o Deklaracji SOU, efektach działania Grupy roboczej ds. SOU oraz zaprezentowano przykłady wdrażania zasad SOU zebrane w trzech katalogach dobrych praktyk publikowanych przez MFiPR od 2019 r. Swoją premierę miał również Katalog Dobrych Praktyk Uczelni za rok 2021.

W panelu Rektorów reprezentujących uczelnie, które przystąpiły do Deklaracji SOU w 2017 r. dyskutowano o doświadczenia płynących z kilku lat wdrażania zasad Deklaracji SOU w praktyce. Ponieważ społeczna odpowiedzialność uczelni to także współpraca nauki z biznesem oraz kształcenie przyszłych liderów biznesu – podczas konferencji nie zabrakło tych wątków w rozmowie na temat odpowiedzialności przedsiębiorstw w zakresie nauki i rozwoju technologii.

Ważnym dla środowiska akademickiego momentem konferencji było podpisanie Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przez kolejne szkoły wyższe. Do grona sygnatariuszy Deklaracji SOU dołączy bowiem kolejnych 77 uczelni z całej Polski, co sprawiło, że łączna liczba sygnatariuszy Deklaracji SOU w latach 2017, 2019 i 2022 r. wynosi 160 uczelni.

Konferencja w formule hybrydowej jest dostępna w kanale MFiPR na YouTube. Paneliści oraz nowi sygnatariusze Deklaracji SOU wzięli udział w konferencji osobiście w siedzibie MFiPR w Warszawie.