Publikacja: | Aktualności / CKP /

Kursy z zakresu ochrony zdrowia można realizować niezależnie lub jako poszczególne moduły specjalistyczne programu MBA w ochronie zdrowia.

Program MBA w ochronie zdrowia został zaprojektowany jako elastyczny system modułowy, tworząc cykl niezależnych szkoleń, obejmujących obszary ekonomii, finansów i zarządzania. Ukończenie pięciu szkoleń umożliwia uzyskanie dyplomu MBA w ochronie zdrowia. Po zrealizowaniu trzech wybranych kursów specjalistycznych, modułu podstawowego oraz modułu dyplomowego słuchacz uzyskuje dyplom. Słuchacze mogą wybrać trzy specjalistyczne kursy pośród pięciu propozycji: Prawo ochrony zdrowia, Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych, Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia, Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego, Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej. Każdy moduł można także realizować oddzielnie, jako niezależne szkolenie menedżerskie.

W najbliższym czasie rozpoczną się poniższe szkolenia (moduły programu MBA w ochronie zdrowia):

  • Prawo ochrony zdrowia (pierwsze zajęcia odbędą się 5 października 2019 r.),
  • Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego (pierwsze zajęcia odbędą się 5 października 2019 r.).

Uczestnicy szkolenia Prawo ochrony zdrowia uzyskają wiedzę z zakresu prawno-organizacyjnych aspektów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Kurs adresowany jest do kadry zarządzającej i pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a także przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie ochroną zdrowia. Zainteresuje też osoby planujące rozwój swojej kariery w sektorze ochrony zdrowia.

Celem szkolenia Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego jest zrozumienie logiki systemu ochrony zdrowia z perspektywy jednostek samorządowych wszystkich szczebli – ukazanie skomplikowanych relacji prawnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych. Program dedykowany jest osobom zarządzającym ochroną zdrowia w samorządzie terytorialnym, dyrektorom szpitali, przedstawicielom władz samorządowych (starości, prezydenci, radni), koordynatorom lokalnych i regionalnych programów profilaktycznych i innym osobom, pragnącym rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie w ochronie zdrowia.

Więcej informacji o programie MBA w ochronie zdrowia znajduje się TUTAJ. Rekrutacja odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Rekrutacji, tel.: 22 54 35 322, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl