Publikacja: | Aktualności / Wydarzenia / Absolwenci /

25 maja o godzinie 7:30 Klub Absolwenta zaprasza serdecznie na spotkanie w ramach cyklu „Śniadanie Asów”, podczas którego będziemy gościć Pana sędziego Jerzego Stępnia, który podzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem, opowie zarówno o swoich sukcesach jak i porażkach. Szczerze, bez niedomówień i po przyjacielsku.

Celem śniadań jest nawiązywanie nowych relacji biznesowych, inspirowanie absolwentów do rozwoju osobistego i zawodowego.

Zgłoszenia należy przesyłać do 22 maja 2017r. na adres klub.absolwenta@lazarski.edu.pl w temacie wpisując "śniadanie asów".

Po przesłaniu zgłoszenia należy bezzwłocznie uiścić opłatę. Koszt uczestnictwa w śniadaniu wynosi 30 zł. Liczba miejsc ograniczona, decyduje data przesłania maila i dokonania wpłaty.

Sędzia Jerzy Stępień pełni funkcję prorektora Uczelni Łazarskiego oraz dyrektora Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego. Jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. W latach 2006-2008 był również jego prezesem. Od 2015 roku pełni funkcję członka Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. W 1980 r. uczestniczył w powstawaniu "Solidarności" w regionie świętokrzyskim. W latach 1989-1993 piastował stanowisko senatora I i II kadencji. Był współtwórcą reform administracji publicznej w latach 1990-1999, pełnił również funkcję wiceministra MSWiA w latach 1997-1999. Wraz z prof. Jerzym Regulskim stworzył Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, gdzie był wiceprezesem Rady Fundatorów. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Wielkiego Księcia Gedymina, Medalem Bene Merentibus Iustitiae oraz Brązowym Medalem "Zasłużony kulturze Gloria Artis".

Opłatę należy przekazać na konto:

 • Lazarski Management Sp. z o.o.
  ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
  mBank o. w Warszawie,
  nr konta: 26 1140 1977 0000 5920 0900 1001

Ważne: w tytule wpłaty należy podać "śniadanie asów"

Warunki rezygnacji:

 1. Rezygnacja z udziału w śniadaniu musi nastąpić pocztą elektroniczną na adres e-mail: klub.absolwenta@lazarski.edu.pl
 2. W przypadku wycofania zgłoszenia udziału w śniadaniu w terminie do dwóch dni do terminu śniadania cała kwota zostanie zwrócona.
 3. W przypadku wycofania zgłoszenia udziału w śniadaniu w terminie krótszym niż dwa dni przed terminem śniadania osoba zostanie obciążona kwotą równą 100% wartości kosztów uczestnictwa.
 4. W przypadku, gdyby śniadanie się nie odbyło z winy organizatora lub z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, zostanie zwrócona pełna kwota wniesiona na konto w ciągu 14 dni od daty odwołania śniadania.
 5. Wysłanie zgłoszenia na śniadanie jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa i rezygnacji.