Publikacja: | CKP / Aktualności /

Przyszli słuchacze Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego mogą skorzystać z pożyczki na kształcenie, a po spełnieniu określonych warunków umorzenia spłaty części pobranej kwoty – nawet do 25% kosztów.

Zachęcamy do skorzystania z nieoprocentowanej pożyczki, z której uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na nasze studia podyplomowe, kursy czy szkolenia.

Projekt „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN) ma na celu zwiększenie dostępności specjalistycznych kursów i studiów podyplomowych wśród osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe.

OPEN to fundusz pożyczkowy w ramach którego na preferencyjnych warunkach udzielana jest pomoc finansowa na kształcenie osób dorosłych, m.in. na studia podyplomowe, kursy, czy szkolenia, które trwają nie dłużej niż 2 lata.

Pożyczkobiorcy mogą uzyskać umorzenie spłaty części pożyczki, po spełnieniu określonych warunków:

  • Po zakończeniu kształcenia i potwierdzeniu tego faktu odpowiednim dokumentem, a także dostarczeniu go operatorowi w ciągu 30 dni umorzone zostaje 15% wartości pożyczki.
  • Umorzenie spłaty 20% pożyczki można uzyskać za spełnienie powyższego warunku, a także terminowość w spłacaniu rat.
  • Po spełnieniu określonych wymogów związanych z osiągnięciem i wykazaniem konkretnych korzyści na skutek zrealizowanej formy edukacji, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

Z pożyczki można sfinansować do 100% kosztów kształcenia, jeśli dane studia podyplomowe czy kurs jeszcze się nie rozpoczęły. Słuchacze mogą ubiegać się również o dofinansowanie w trakcie podjętych już studiów podyplomowych, jednak wówczas wyłącznie do kwoty jeszcze nieopłaconej.

Pożyczki są zwrotne w okresie maksymalnie 60 miesięcy od ich zaciągnięcia. Uczestnicy programu mogą skorzystać z pożyczki na kształcenie nawet kilka razy. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść nawet 100 000 zł.

Przyznane osobie ubiegającej się o pożyczkę na studia podyplomowe realizowane w Centrum Kształcenia Podyplomowego środki finansowe zostaną przekazane bezpośrednio do Uczelni Łazarskiego na pokrycie kosztów kształcenia.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu. Wszystkim zainteresowanym polecamy także szczegółowe informacje, które są zawarte w zakładce „pytania i odpowiedzi”.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem programu pod numerem telefonu: 22 256 39 00.

Osoby ubiegające się o pożyczkę na studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, mogą wysłać prośbę o wypełnienie stosownego zaświadczenia na adres ckp@lazarski.edu.pl. W pierwszej kolejności niezbędne jest jednak wypełnienie obu etapów formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe, który znajduje się TUTAJ.