Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Medyczny / V4 Network / CSM /

1 lutego 2023 r. Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence Wydziału Medycznego formalnie rozpoczęło realizację projektu pt. “V4 Network of Medical Simulation Centres: Building Good Practices” (Sieć Centrów Symulacji Medycznych V4: budowanie dobrych praktyk).

Projekt ten jest pierwszą w historii Uczelni Łazarskiego inicjatywą dofinansowaną z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund – IVF). Granty Wyszehradzkie wspierającą współpracę transgraniczną krajów z Grupy Wyszehradzkiej (V4), czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Europy Wschodniej i Bałkanów na rzecz rozwoju kultury, edukacji, innowacji, przedsiębiorczości, rozwoju społecznego i zrównoważonego rozwoju.

Celem Projektu jest promocja kształcenia z wykorzystanie symulacji medycznej, współpraca w regionie V4 oraz podniesienie świadomości potencjału regionu jako wartościowego międzynarodowego partnera w rozwijającej się globalnej branży symulacji medycznych. Koordynatorem projektu jest Uczelnia Łazarskiego, w ramach której koordynacją merytoryczną projektu zajmuje się Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence Wydziału Medycznego, a koordynacją administracyjną Dział Projektów Strukturalnych. Partnerami projektu są wiodące ośrodki symulacji medycznej z czołowych uczelni w regionie wyszehradzkim:

Projekt pt. “V4 Network of Medical Simulation Centres: Building Good Practices” (Sieć Centrów Symulacji Medycznych V4: budowanie dobrych praktyk) otrzymał dofinansowanie z IVF w wysokości 28 200,00 EUR na stworzenie bazy danych centrów symulacji medycznej V4 oraz odbycie wizyt studyjnych w centrum symulacji medycznych każdego z partnerów projektu. Produktem tych działań będzie wspólna publikacja dotycząca najlepszych praktyk w zakresie kształcenia, które mogą stanowić podstawę do stworzenia standaryzowanego programu edukacyjnego z symulacji medycznej w regionie wyszehradzkim.

Więcej informacji o projekcie i jego partnerach oraz nadchodzących wydarzeniach można znaleźć na stronie projektu.