Publikacja: | Aktualności /

W związku z sytuacją związaną z wirusem SARS-CoV-2 i czasowym ograniczeniem bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami uczelnie wyższe wprowadziły zdalny sposób realizacji zajęć. Jednak od tygodni wszystkim nasuwa się pytanie o sposób przeprowadzania egzaminów oraz obron prac dyplomowych, a także o ewentualne przedłużenie roku akademickiego. Rektor UŁa podjął decyzję w tej sprawie.

Dbając o dobro studentów i utrzymując wysoką jakość kształcenia, Uczelnia Łazarskiego już od 16 marca realizuje nauczanie online, dzięki czemu rok akademicki nie ulegnie wydłużeniu.

Wszystkie zaliczenia odbędą się zdalnie w terminach zgodnych z wcześniej ustalonym harmonogramem. Jedynie na kierunku lekarskim przedmioty kliniczne i praktyki zawodowe będą mogły być realizowane i zaliczane w kolejnym roku akademickim.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, nauczyciele akademiccy do 15 maja 2020 r. przedstawią formę zdalnego zaliczenia przedmiotu, narzędzia, wagi składowych oceny końcowej przedmiotu i inne parametry niezbędne do adaptacji studenta do uwarunkowań zdalnej realizacji zaliczenia przedmiotu.

Zgodnie z sugestią Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby przeprowadzić obrony prac dyplomowych w sposób umożliwiający ukończenie studiów w terminie, rektor UŁa - prof. Maciej Rogalski - już 10 kwietnia br. ogłosił, że wszystkie egzaminy dyplomowe i końcowe w semestrze wiosennym roku akademickiego 2019/2020 odbędą się w trybie zdalnym przy użyciu Microsoft Teams lub innych platform informatycznych w formie wideokonferencji. Studenci dostaną dyplomy i suplementy bez wzmianki o tym, że obrona odbyła się online.