Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Konferencje/debaty /

Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką do udziału w seminarium: Przestępstwa związane z przekraczaniem granicy - spekty prawne i kryminologiczne

Seminarium: Przestępstwa związane z przekraczaniem granicy. 12 kwietnia

Kiedy?
12 kwietnia 2016 r. (wtorek), w godz. 10.00 - 12.00,

Gdzie?
INP PAN - Warszawa, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica, sala 203)

Cel:

Celem seminarium jest przeprowadzenie analizy dotyczącej zarówno przestępstw, które są popełniane na granicach państwa polskiego, jak i przestępstw bezpośrednio związanych z przekraczaniem granicy. Szczególną uwagę poświęcimy takim czynom jak przekroczenie granicy państwa wbrew przepisom, posługiwanie się fałszywym dokumentem, przemyt  czy handel ludźmi. Przyjrzymy się także celowości penalizacji czynu nielegalnego przekraczania granicy, jak i polityce karania takiego zachowania.

Wystąpienia:

dr Magdalena Perkowska (Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku):

Zagrożenie przestępczością graniczną cudzoziemców na polskich odcinkach zewnętrznej i wewnętrznej granicy Unii Europejskiej

dr Dagmara Woźniakowska-Fajst, dr Witold Klaus (Instytut Nauk Prawnych PAN):Przestępstwo nielegalnego przekroczenia granicy - praktyka stosowania przepisu

dr Łukasz Wieczorek (Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, Uniwersytet Warszawski, Uczelnia Łazarskiego): 
Zagrożenia związane z przestępstwami podczas przekraczania granicy,w tym z handlem ludźmi.

Dyskusja

Moderowanie dyskusji: dr Witold Klaus (Instytut Nauk Prawnych PAN)

Zapraszamy!