Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Konferencje/debaty /

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium "Integracja cudzoziemców z grup podatnych na zagrożenia: wyzwania dla Polski" organizowanym w ramach projektu ASSEESS.

Integracja cudzoziemców z grup podatnych na zagrożenia: wyzwania dla Polski

W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane wyniki badań mechanizmów integracji cudzoziemców, zwłaszcza grup podatnych na zagrożenia, czyli kobiet, dzieci oraz ofiar handlu ludźmi w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Będą również omówione dobre praktyki integracji z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej. Podjęte będą również kwestie związane z wyzwaniami dla polskiej polityki integracji związane z integracją grup cudzoziemców podatnych na zagrożenia. 

Seminarium odbędzie się 31 marca 2015 w sali 123 na Uczelni Łazarskiego.

Program:

  • 9:00-9:30 - Rejestracja uczestników
  • 9:30-9:45 - Przywitanie uczestników, Prof. Krystyna Iglicka-Okólska, Rektor Uczelni Łazarskiego
  • 9:45-11:15 - Prezentacja Raportu "Ewaluacja integracji migrantów z grup podatnych na zagrożenia w Polsce".
  • 11:15-11:45 - Dyskusja
  • 11:45-12:00 - Przerwa kawowa
  • 12:00-13:30 - Prezentacjadobrych praktyk integracji oraz monitoringu integracji migrantów z grup podatnych na zagrożenia, czyli kobiet, dzieci oraz ofiar handlu ludźmi w wybranych krajach Unii Europejskiej.
  • 13:30-14:00 - Lunch

 

Uczestnikom podróżującym z poza Warszawy jest możliwość pokrycia kosztów podróży i noclegu. 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do piątku, 27marca 2015 roku.

Seminarium jest organizowane w ramach projektu "ASSESS -  Integracja migrantów należących do kategorii migrantów podatnych na zagrożenia", który Uczelnia Łazarskiego realizuję w partnerstwie z instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi z 10 krajów UE. 
 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.