Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Prawa i Administracji / Instytut Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych / Konferencje/debaty / Seminarium /

Zapraszamy do udziału w seminarium, które odbędzie się 22 października w formule on-line

16 grudnia bieżącego roku upływa termin wdrożenia w UE przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Jest to akt prawa unijnego, którego znaczenie można przyrównać do rozporządzenia RODO, dyrektywy AML czy też dyrektywy dotyczącej ochronie konsumentów. W istocie, jego celem jest stworzenie systemu ochrony dla osób, które znajdując się w środku danej organizacji dostrzegają w niej pewne nieprawidłowości i są zobowiązane do ich zgłoszenia. Do tej pory tak jednolitego na poziomie unijnym systemu prawnego nie było, dyrektywa ma natomiast to zmienić. 

W celu przeanalizowania tych aspektów Kancelaria JBW wraz z Konsorcjum Kancelarii pod patronatem Instytutem Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego zorganizowały Seminarium pt. „Czy i jaka jest wartość dodana sygnalisty dla przedsiębiorców?” z udziałem praktyków gospodarczych i kadry naukowej. Seminarium to dedykujemy zarówno dla kadr naukowych jak i przedstawicieli biznesu ze wszystkich branż, przedstawicieli mediów oraz studentów a także innych osób zainteresowanych tym tematem.

Rejestracja na seminarium